PWO-voorzitter Koornaar: ‘Salomons oordeel over government take’

‘Het wel of niet handhaven van de government take vraagt om een Salomons oordeel.’ Dit zegt voorzitter Andre Koornaar van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO). De government take is volgens Koornaar een dilemmavraagstuk geworden. ‘Laat je de take, dan heb je een probleem, maar je hebt ook een probleem als je het afschaft.’  Hij doet geen uitspraak over wel of geen government take.  ‘Het handhaven van de take heeft direct tot gevolg dat de druk op de groep van loontrekkers wordt verzwaard.  Afschaffing betekent dat de regering niet meer in staat zal zijn haar sociale verplichtingen naar het volk toe en andere schulden te financieren.’ De PWO-voorzitter is van mening dat de regering moet zoeken naar alternatieven om de sociale voorzieningen voor het volk te bekostigen. Ze zal moeten bezuinigen of de begrotingen van de verschillende ministeries moeten aanpassen om  gelden hiervoor vrij te maken. Koornaar zegt dat afschaffing van de government take verlichting zal brengen voor de loontrekkers. Hij hoopt echter niet dat de regering in stede daarvan een aantal belastingverhogende maatregelen zal afkondigen. Hij geeft de regering mee die extra belastingmiddelen te gaan zoeken in sectoren waar ze wel te halen zijn en niet alles af te wentelen op de loontrekkers.

error: Kopiëren mag niet!