Patrick Kensenhuis: “Parlementariër en tegelijkertijd vertegenwoordiger districtsbestuur is conflict of interest”

De NPS- parlementariër Patrick Kensenhuis kan zich niet voorstellen dat een lid van De Nationale Assemblee zich tot vertegenwoordiger van het districtsbestuur heeft laten beëdigen. Assembleelid Hugo Jabini is afgelopen woensdag geïnstalleerd als vertegenwoordiger van het districtsbestuur van Sipaliwini. Ook een dr-lid uit Marowijne is geïnstalleerd tot districtsbestuur. Kensenhuis meent dat de dubbele functies een conflict van interest zijn. Hij vraagt zich af hoe enerzijds men het werk van het districtsbestuur moet uitvoeren en hoe het anderzijds te controleren. Er is volgens Kensenhuis geen wet die dat verbiedt, maar toch vindt hij dat dit niet strookt met vooral het parlementair werk. “Hoe kan een lid van het hoogste volksvertegenwoordigend orgaan in het land gaan functioneren in een districtsbestuur. Hoe kan een parlementariër uit een bepaald district in datzelfde district op een lager niveau functioneren.” Dat vindt hij niet correct. Als hij in de schoenen stond van deze parlementariër, zou hij het aanbod principieel afwijzen. “Laat men andere mensen van een bepaald ministerie afvaardigen om dat ministerie in het district te vertegenwoordigen.”
De Nationale Assemblee moet als hoogste wetgevend orgaan de begrotingen goedkeuren. Zij moet erop toezien dat de regering conform wet- en regelgeving functioneert. Kensenhuis is benieuwd hoe dit assembleelid straks tijdens de begrotingsbehandeling en andere activiteiten van het parlement zaken in De Nationale Assemblee zal bespreken.

error: Kopiëren mag niet!