Majoor heeft waarschijnlijk lange vingers ‘If a moni feni, yu o verjari’

‘Mijn cliënt heeft niets verduisterd’, zegt advocaat Stanley Marica, die majoor Kenneth H., verdedigt. Maar de verklaring van agent tweede klasse, Santkisoor B., spreekt boekdelen. De majoor, die volgens Santkisoor vaker voor verduistering werd aangesproken, zou op 19 februari dit jaar US$ 2.900 gestolen hebben uit de tas van een verdachte.
Op de betreffende dag deed een Chinese winkelier aangifte van diefstal uit zijn winkel. De winkelier vertelde de politie dat hij US$ 10.500 kwijt was. Hij vermoedde dat een van zijn werkneemsters, B., het geld had gejat. De majoor en agent Santkisoor onderzochten de zaak. B. ging overstag en bekende de diefstal. Ze had daadwerkelijk US$ 10.500 ontvreemd en daaruit US$ 200 gebruikt.
Onderweg naar het bureau zag Santkisoor dat Kenneth H. zich vreemd gedroeg. In de woning van B. stelde Santkisoor voor om het geld dat B. in haar tas had bewaard, te tellen. De majoor vond het niet nodig. Hij gaf Santkisoor de opdracht om vooruit met de dame te lopen. ‘Ik mocht me niet omkeren’, verklaarde Santikoor. Rechter Marie Mettendaf fronste haar wenkbrauwen en vroeg: ‘Waarom niet?’. Santkisoor verklaarde dat hij stipt de opdracht van zijn meerdere uitvoerde.
Op het bureau aangekomen bleef  Santkisoor de majoor gadeslaan. Op een gegeven moment zag hij de man papiergeld uit zijn zak halen en in een schrijfboek stoppen. De majoor verliet daarna zijn bureau. Santikisoor rapporteerde dit geval direct aan een hulpofficier. Onderzoek ter plekke  wees uit dat Kenneth H. US$ 200 in de lade had.
Later werd ontdekt dat er geen US$ 10.300 in de tas van verdachte B. zat. Een telling leverde een netto bedrag op van  US$ 7.400. Er ontbrak dus US$ 2.900. Majoor Kenneth is intussen op vrije voeten gesteld. Hij was gisteren niet aanwezig op de zitting.
Op 18 mei zal de officier van justitie met een strafvoorstel komen. Saillant detail is wel dat majoor Kenneth aan ondergeschikte Santkisoor moet hebben medegedeeld: ‘If a moni feni, yu o verjari.’
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!