Onhygiënische situatie bij productie kokosdrank


Voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten heeft men toestemming van de overheid nodig. Handel en Industrie en de daarvoor in aanmerking komende instanties zijn verantwoordelijk hiervoor. Voor de voedingsbranche wordt eerst de hulp van het ministerie van Volksgezondheid, m.n. het Bureau Openbare Gezondheid, ingeroepen voordat er een vergunning wordt verstrekt. De Economische Controledienst van het ministerie ging na een klacht van iemand die ook kokosdrank produceert op onderzoek uit en stuitte op een manspersoon ergens aan het Garnizoenspad die kokosdrank produceert zonder in het bezit te zijn van een geldige vergunning. De plaats waar er gewerkt wordt,  beschikt niet over stromend water. Er heerst voorts een zeer slechte hygiënische situatie. Het ministerie van Handel en Industrie is van oordeel dat concurrentie binnen de handel is toegestaan, ‘maar laat het dan ook gezonde concurrentie zijn’. ‘Het kan nooit zo zijn dat de ene fabrikant het zeer nauw neemt met de vergunningsvoorwaarden, terwijl de ander zich stoort aan God noch gebod, en zo de gezondheid van de burgerij in gevaar brengt.

 Een eis waaraan de producent van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld sappen, moet voldoen, is dat hij over een geldige vergunning, afgegeven door het ministerie van Handel en Industrie, moet beschikken. Alle wasbakken moeten voorzien zijn van stromend water en aangesloten zijn op de plaatselijke aanwezige centrale drinkwaterleiding. Indien er geen centrale drinkwaterleiding aanwezig is, moet er regenwater in een bak worden verzameld, die op voldoende hoogte is geplaatst om het water te doen stromen en die van boven met muskietengaas moet zijn afgeschermd. Er moet een wasbak aanwezig zijn, betegeld en glad gepleisterd (gootsteen). Tijdens het verpakken van het eindproduct moet men een neus/mondkap en handschoenen  aan hebben. De vaste afvalproducten moeten onmiddellijk worden opgeruimd, begraven of verbrand. Het eindproduct dient maandelijks gekeurd te worden door de Keuringsdienst van Voedingsmiddelen en Waren van het BOG. Het product dient te worden voorzien van een vereist goedkeuringscertificaat (waarin wordt aangegeven dat het product goedgekeurd is voor menselijke consumptie of gebruik) afgegeven door een erkende instantie of keuringsdienst.

 Inmiddels is reeds een aanvang gemaakt met het verwijderen van de flessen kokosdrank uit de diverse winkels, mede in het belang van de volksgezondheid. Betrokkene in kwestie, de verdachte, is met in achtneming van de justitiële procedure aangehouden en door de politie in verzekering gesteld in verband met de overtreding van de Wet Vergunning, Bedrijven en Beroepen en de Wet Economische Delicten. Alle spullen waarmee hij zijn activiteiten uitoefende, zijn in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de justitiële autoriteiten, die de instantie is die de strafmaat bepaalt.

error: Kopiëren mag niet!