Monitoring van zeeschildpadden die in Suriname nesten

De afdeling Natuurbeheer van de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) is gestart met de monitoring van schildpadden die in Suriname nesten. De kick-off vond plaats op 29 maart 2012 middels een instructieseminar in de LBB educatiezaal. Hieraan hebben de verschillende partners meegedaan. Het doel van dit seminar had een kennismakingskarakter. Ook werden er instructies gegeven over de bescherming en de veldwerkzaamheden die moeten plaatsvinden.
Zeeschildpadden behoren tot de bedreigde diersoorten die internationaal worden beschermd. Dit gebeurt door acties op zowel land als zee. Vaak genoeg raken de zeeschildpadden verstrikt in netten van vissers. Monitoring is een uiterst belangrijk onderdeel van de bescherming. Er zullen zoveel mogelijk belangrijke gegevens over zeeschildpadden worden verzameld en vastgelegd om die in een later stadium te kunnen vergelijken met de gegevens van voorgaande jaren en van andere landen in de regio. Een belangrijk aspect dat bij de monitoring nagegaan zal worden, is hoeveel en welke soorten zeeschildpadden aan land komen.
Algemeen is bekend dat er vier soorten zeeschildpadden, m.n. de Warana, de Krape, de Aitkanti en de Karetschildpad, jaarlijks hun eieren leggen op onze stranden. Er moet precies worden vastgesteld welke soort schildpad is komen leggen. Vandaar dat de veldwerkers goed getraind moeten worden in het herkennen van de dieren en hun sporen. Ook moeten zij kunnen traceren of de schildpadden hebben gelegd en/ of de nesten in tact of gestroopt zijn. Niet alle zeeschildpadden die op het strand komen, leggen hun eieren. Vaak genoeg worden zij gestoord of vinden de plek niet goed genoeg en keren terug naar zee zonder te leggen. Het komt ook voor dat er af en toe mannetjes het strand opklimmen.
De stranden zijn ingedeeld in secties en de veldwerkers leggen precies vast met hun GPS in welke sectie ze hun waarnemingen doen. Bij de monitoring zullen de zeeschildpadden die op de stranden worden aangetroffen, onderzocht en opgemeten. Men moet nagaan als ze wondjes hebben en of ze opvallende kenmerken hebben die afwijken van de gemiddelde soortgenoot. Klimaatgegevens moeten worden verzameld. Daarnaast moeten ook de sporen van stropers, maar ook van andere bedreigingen, bijvoorbeeld van jaguars, worden vastgelegd. Tenslotte worden ook de gegevens van uitgekomen nesten zoveel mogelijk verzameld om na te gaan wat het percentage is van de uitgebroede eieren in een nest. De monitoringsactiviteiten starten dit jaar wat later dan gebruikelijk. Het zeeschildpaddenseizoen is reeds begonnen en loopt van februari tot augustus. De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van medewerkers van LBB-afdeling Natuurbeheer, door een groep van ex- militairen. Zij zijn speciaal hiervoor getraind en zijn seizoenarbeiders van de dorpen Christiaankondre en Langamankondre.

error: Kopiëren mag niet!