Milieu-inspecteurs krijgen nieuw uniform

Milieu-inspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg krijgen in juli een nieuwe uniform. Voorzitter David Bakker van de Bond van Milieu-inspecteurs zegt dat de beschikking hiervoor al getekend moet zijn door de directeur van Volksgezondheid en de zaak gereed ligt voor uitvoering. De bond heeft veel strijd moeten leveren voor het uniform. De bond voert sedert februari ook een prikactie om de zeven jaar lange achterstand op bevorderingen op te heffen en de vergoeding van de achterstallige overwerkuren alsnog uitbetaald te krijgen.
De prikactie houdt in dat er tussen zeven uur en tien uur ’s morgens niet gewerkt wordt. Ruim 60 milieu-inspecteurs wachten op hun naast hogere bevordering.  Sinds eind vorig jaar blijken echter maar van 17 de beschikkingen te zijn goedgekeurd. Zolang dit probleem niet is opgelost, zal de actie van kracht blijven. Bakker zegt dat ondertussen de meeste beschikkingen voor de uitbetaling van het achterstallige overwerk reeds getekend zijn.

error: Kopiëren mag niet!