Ex- militairen bevorderd tot aspirant boswachters en jachtopzieners

Een totaal van 35 ex-militairen mogen zich vanaf nu volwaardige aspirant boswachters en jachtopzieners noemen. Zij kregen gisteren elk hun diploma uitgereikt op het terrein van de Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen. De opleidingen zijn in opdracht van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) verzorgd door het Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum (JOOC).
In 2009 hadden in totaal 71 ex-militairen zich opgegeven voor het volgen van de training. Na screening werd er een groep van 51 man geselecteerd. De cursus startte in 2010. Er waren uitvallers. Een deel kon niet meer aan de cursus deelnemen vanwege de lage cijfers die zij hadden gescoord en enkelen bleven weg. Uiteindelijk bleven er 35 mannen over. De ex-militairen hebben zich 24 maanden lang ingezet en hebben zowel de zware praktijktrainingen als de theorielessen getrotseerd.
Volgens Hartini Sanmoestaman, directeur JOOC, is de training niet gemakkelijk geweest. Het had een haartje gescheeld of nog een persoon uit de groep zou moeten afhaken. Echter kreeg hij vanwege zijn inzet een herkansing. En boven alle verwachtingen in,  heeft ook hij de eindstreep gehaald. Sanmoestaman hield de geslaagden voor dat met het behalen van het diploma er voor hen een andere deur is geopend in het arbeidsproces.
Majoor Marcel Kemp, directeur Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex- militairen, vertelt dat de mannen tijdens de cursus een studietoelage kregen van SRD 500. Echter is het geheel niet vlekkeloos verlopen. De trainees werden geconfronteerd met te late uitbetalingen, wat volgens hem niet bevorderlijk was. Enkele maanden hierna wilden de cursisten een verhoging.
De ministeries van RGB en Defensie konden geen invulling geven aan de wens van de cursisten en de stichting kwam met een verhoging van SRD 100 per man. Dit werd uit eigen kas gefinancierd. Als klap op de vuurpijl konden de cursisten over 2012 geen gelden meer ontvangen vanuit het ministerie van RGB. Weer dook de stichting in haar eigen kas en zorgde ervoor dat de trainees konden beschikken over hun studietoelage. Volgens Kemp was de vorige regering in gebreke gebleven om de beloofde ontheffing te verlenen aan deze mannen. Met grote inspanning  is het raadsvoorstel door de huidige minister van RGB ingediend. De ontheffingen zijn getekend en de 35 aspirant boswachters en jachtopzieners zijn per 1 april 2012 in overheidsdienst getreden.
Minister Simon Martosatiman gaf aan dat de cursus uit vijf modules bestond. De laatste module, m.n. de training tot buitengewoon agent van politie, moet nog gevolgd worden. Na deze cursus zullen de ex-militairen opsporingsbevoegdheid krijgen. De ex-militairen zullen in twee groepen worden onderverdeeld. Een groep wordt ingezet als boswachter bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, terwijl een andere groep ingezet zal worden als jachtopzieners bij de afdeling ‘s Lands Bosbeheer. Volgens de bewindsman zal met deze mannen uiteindelijk de controle en het toezicht opgevoerd worden.
De vertegenwoordiger van de minister van Defensie, onderhoofd Daniella Veira, herinnerde de mannen niet te vergeten dat zij bovenal ex-militairen zijn. Zij vroeg de mannen om hetgeen zij hebben geleerd in hun periode als militairen in acht te nemen. De bestgeslaagde uit de groep is de uit Nickerie afkomstige Kameldew Bhagolie.

error: Kopiëren mag niet!