Eerste tranche 10% pensioenverhoging betaald

De overheid heeft de beloofde achterstand op de 10 procent verhoging op de pensioenen overgemaakt. Het geld werd op 13 april jongstleden gestort voor de gepensioneerden.  Dit deelt Armand Deekman, voorzitter van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), aan Dagblad Suriname mee. De BBGO was met het Pensioenfonds en het ministerie van Binnenlandse Zaken overeengekomen dat de achterstand in de betaling van de 10% verhoging in twee termijnen zou worden  afgehandeld. Dat zou geschieden in april en in mei 2012. Deekman is de regering erkentelijk voor deze correcte houding, omdat  zij de afspraak  betreffende de uitvoering van het staatsbesluit van 2008,  over de 10 procent verhoging op het pensioen, is nagekomen.
Wat nog geïmplementeerd moet worden, is het staatsbesluit handelende over de welvaartsvaste pensioenen. De BBGO heeft  hierover nog gesprekken te voeren met het Pensioenfonds.  Het eerstvolgende gesprek komt pas na 19 april, zegt Deekman. De BBGO heeft tijdens het laatste onderhoud met de Raad van Toezicht van het fonds vernomen dat de transformatie van de ABB-pensioenen naar het Fiso-systeem tegen eind juni een feit moet zijn. Daarna zal de vergelijking en waardering plaatsvinden. De laatste tranche van de 10 procent verhoging wordt volgende maand uitbetaald. Een groot deel van de gepensioneerden uit overheidsdienst komt hiervoor in aanmerking. De aanpassing houdt verband met de aangepaste Fiso-overheidssalarissen sinds 2008.

error: Kopiëren mag niet!