Hoge afhandelingskosten creëren dip in export groenten

De hoge vrachttarieven en afhandelingskosten op de luchthaven bij de SLM blijven de groente-exporteurs en -producenten nog parten spelen. Voorzitter Harrypersad Bodhitewarie van de Agras zegt dat dit de voornaamste oorzaak is van de sterke terugval in de groente-export in de afgelopen 20 jaar. Had de groente-export in de jaren tachtig nog een piek van 100 ton op weekbasis, nu is deze teruggevallen naar een kleine 20 ton per week. Bodhitewarie zegt dat de strengere EU-eisen op groente uit Suriname geen noemenswaardig effect hebben gehad op de export. Het grootste probleem zijn de hoge vrachtkosten. De EU bepaalde dat Surinaamse groente-exporteurs vanaf 1 januari 2012 bij iedere export een certificaat moeten aantonen, waarop vermeld staat dat de groenten niet vervuild zijn. De groenten zouden volgens de nieuwe EU-regel  gecontroleerd moeten worden op voorkomens van het thrips palmi-insect dat  groenten infecteert.
Bodhitewarie pleit er wel voor dat de overheid haast maakt met de opzet van het afgebrande voedselkeuringslaboratorium, waar onder andere groente wordt getest. De groente wordt voornamelijk afgezet op de Nederlandse markt. De dipperiode in de export van groenten kan volgens de Agras-topper slechts overwonnen worden als de kosten voor de afhandeling op de luchthaven naar een voor de producenten  en exporteurs aanvaardbaar niveau worden gebracht. Verlaging van deze kosten betekent immers dat de geëxporteerde groente goedkoper zal zijn op de Nederlandse markt.
Tot op dit moment ervaren Surinaamse exporteurs grote concurrentie van groentehandelaren uit Santo Domingo. De groenten in dit Caribisch land zijn veel goedkoper, omdat de vrachtkosten veel lager liggen dan in Suriname het geval is. Bodhitewarie: ‘In Santo Domingo wordt standaard US$ 200 betaald voor een hele lading of het nu 10.000 kilo of meer is, het blijft op dit bedrag. In Suriname wordt er per kilo aan groenten, US$ 0,60 geheven aan vrachtkosten. Voor diezelfde 10.000 kilo betaalt de Surinaamse exporteur dus  US$ 6000.’ De Agras-topper  pleit voor uitbreiding van de exportmarkt. ‘Er zijn mogelijkheden zat, maar wij hebben ondersteuning nodig van de overheid’ zegt Bodhitewarie. De Agras-topper zegt dat er ruime mogelijkheden zijn  voor de afzet van Surinaamse groenten op potentiële markten in de Verenigde Staten van Amerika en in  Frankrijk.

error: Kopiëren mag niet!