Onder water gelopen landbouwvelden Maho drooggelegd

De onder water gelopen landbouwvelden te Maho in het district Saramacca zijn gistermorgen voor een groot deel drooggelegd. Districtscommissaris Ro Ramdhani en onderdirecteur Suresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben reeds op maandagavond, gelijk na de hevige regenbuien,  acties ondernomen om de gedupeerde landbouwers uit hun nood te halen. LVV is sinds gisteren met een graafmachine bezig de landbouwgronden droog te leggen. Ramdhani, die zich maandagavond oriënteerde in het getroffen gebied, zegt dat de situatie te wijten is aan het feit dat de waterkerende dam rond het dorp op enkele plaatsen doorgebroken is. De nonchalante sluiswachter is ook debet aan de situatie. De sluisdeuren waren gesloten, terwijl het zeer hard regende in het gebied. De schade aan de  landbouwgewassen is beperkt gebleven.
De meloenen- en peperaanplant  van de landbouwers is evenwel verloren  gegaan.
De burgervader heeft de bestuursdienst aan het werk gezet om alle factoren, die geleid hebben tot deze situatie, in beeld te brengen. Het verbaasde de burgervader enigszins dat de waterkerende dam is doorgebroken. Drie jaar geleden heeft hij in zijn vorige functie als LVV-rayonleider nog meegewerkt aan het opzetten van deze stevige dam aan de oost- en westzijde van het dorp. De voorlopige rapportage wijst uit dat de dam is doorgestoken voor visvangst. Andere zaken die een vlotte afvoer van het overtollige water belemmerden, waren volgens Ramdhani verkeerd geplaatste duikers en kapotte bruggen. Het dorp, dat voornamelijk bewoond wordt door landbouwers,  liep afgelopen zondag onder water.  De bewoners zijn de burgervader zeer erkentelijk voor zijn snelle optreden, waardoor erger kon worden voorkomen. Ze vreesden dat het water, dat al ruim 50 centimeters hoog stond op de landbouwpercelen, alle aanplant zou vernietigen. Ramdhani op zijn beurt zwaaide lof toe aan onderdirecteur Algoe, die bereid was  meteen een graafmachine in  te zetten  in het getroffen gebied.

error: Kopiëren mag niet!