Nieuw Muzikaal drama opstanding Jezus Christus slaat goed in

Het muzikale drama over het lijden en sterven van Jezus Christus is goed ingeslagen. Het drama werd op Goede Vrijdag, een van de Christelijke feestdagen, gepresenteerd aan een gemêleerd publiek in het gemeentehuis van de Stichting ‘Ik Ben’ aan de Bruinhartstraat. Getuige de reacties van de aanwezigen, is de boodschap, die door de dansers en danseressen van ‘I Am Dance Ministry’ werd uitgebeeld, goed ingeslagen. ‘I Am Dance Ministry’ is een dansafdeling van de Gemeente Ik Ben, die sinds vorig jaar zelfstandig opereert. De afdeling staat onder leiding van zuster Vanessa Watson, die in nauw overleg opereert met de leider van de gemeente Ik Ben, apostel Lilian Bishop. Sinds de verzelfstandiging van de dansschool is er een versnelde ontwikkeling te merken en zijn er diverse producties gelanceerd. In de eerste week van januari 2012 hield de dansschool een Heilige processie, waarin de rol van dansers in de christelijke bediening tot uiting wordt gebracht. Het accent is daarbij vooral gelegd op dans als een instrument van bevrijding. Degene die de dans uitvoert, moet dan ook op een waardige wijze gekleed zijn. Opmerkelijk tijdens deze processie  waren de mannelijke broeders gekleed in kleurrijk priestergewaad, uitgedost met efods en vlaggen, terwijl de vrouwen zich sierden met kleurrijke sjaals. Ook tijdens de musical ontbraken de uitgedoste priesters met vlaggen niet . Het publiek werd tijdens het optreden teruggevoerd naar het tijdperk waarin Jezus leefde en samen met de apostelen de belangrijke evangelische boodschap bracht van het eeuwig leven.  Het grote verschil is dat bij deze musical de nadruk niet wordt gelegd op het lijden en sterven van Christus, maar op de opstanding uit de dood. Daarmee is er een overwinning geboekt die het menselijke verstand ver te boven gaat. Vandaar dat de musical de toepasselijke naam gekregen heeft van ‘Jesus, The Champion’. Hoofdleidster Watson gaf voorafgaand aan het optreden uitleg over het hoe en waarom en stelde dat het thema van de musical gebaseerd is op de Bijbelse tekst uit het boek Kolossenzen 2 vers 15 dat zegt: “Hij (Jezus) heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.” Tijdens de musical is dit verhaal op creatieve wijze uitgebeeld door jongeren en ouderen van ‘I Am Ministry’. De opvoering sloeg zodanig in dat bezoekers tijdens het optreden spontaan naar voren gingen voor gebed. Hoofdleidster Watson was zowel tijdens als na het optreden dolblij en sprak de hoop uit een sponsor te vinden opdat deze belangrijke boodschap van geestelijke bevrijding toegankelijk kan worden gemaakt voor een breder publiek. Volgens haar is er reeds een derde project in voorbereiding, die op Pinksterdag moet worden gepresenteerd. (DRP)

error: Kopiëren mag niet!