BROMFIETS DRAGRACE IN SURINAME

Issue
Bij de onlangs gehouden bromfiets dragrace in Nickerie werden individuen en race teams geëlimineerd voor deelname, vanwege verandering van de “krukasslag” die is aangebracht aan een gehomologeerde motorblok, ondanks men binnen de gestelde maximale cilinderinhoud is gebleven. Volgens de organisatie is het vergroten van de zuiger diameter wel toegestaan, maar een verlenging van de krukasslag niet. Is het technisch correct? Is de beslissing terecht of onterecht? Is het een scenario om degenen die beter zijn (“snelle jongens”) te elimineren? Of is (zijn) de organisatie of persoon(en) in de organisatie  door gebrek aan kennis en educatie, niet in staat om doodeenvoudige rekensommetjes op GLO- en VOJ-niveau te maken?
Classificatie
Binnen de motorsport worden er wereldwijd, door zowel professionele als amateur race organisaties, 2 basiselementen gebruikt om motoren van elkaar te onderscheiden, waarmee ook de klassementen worden bepaald, t.w.:

  • Element 1:  Tweetaktmotoren en viertaktmotoren
  • Element 2: Cilinderinhoud

Bij element 1 wordt een onderscheid gemaakt tussen tweetaktmotoren en viertaktmotoren vanwege het verschil in het aantal arbeidsslagen (verbrandingen) bij hetzelfde aantal cilinders en toerental (krukas omwentelingen).
Bij element 2 is de cilinderinhoud bepalend. De cilinderinhoud wordt aangegeven in kubieke centimeters (cc) voor brommers en motoren. Internationaal worden racemotoren op basis van hun cilinderinhoud geclassificeerd. De cilinderinhoud wordt als volgt berekend:
Een ééncilindermotor (Suzuki GT opgevoerd) met een boring van 53 mm en slag van 37.8 mm heeft dus een cilinderinhoud van 83 cc.
Een ééncilindermotor (Suzuki AP opgevoerd) met een boring van 47 mm en een slag van 43 mm heeft een cilinderinhoud van 74 cc.
Techniek
Om motoren op te voeren tot maximum cilinderinhoud kunnen “Tuners” op basis van bovenstaande rekenformule kiezen voor een grote diameter zuiger, verlenging van de krukasslag of een combinatie van beide.
Het vergroten van de cilinderdiameter, m.a.w. een grotere zuiger, is het meest gangbare en eenvoudige, maar niet persé goedkopere.
Het vergroten dan wel verlengen van de slag vereist wat kennis en ervaring. Hierbij worden op een bestaande krukas middels berekeningen aanpassingen gepleegd, waardoor de slag verhoogd wordt.
 Raceorganisatie en Conclusie
Organisaties die zich bezighouden met het opzetten van race-evenementen in Suriname zijn o.a. Motosur en Diwo parts in Nickerie.
Bij de laatst gehouden dragrace te Nickerie lag de organisatie in handen van Diwo Parts (dhr. Jacky).
Ik was bij deze race getuige van een discussie tussen de organisator en een groep deelnemers, waarbij de door de organisator aangevoerde argumenten om de deelnemers van de race uit te sluiten, kant noch wal raakte en mijns inziens doorspekt waren van favoritisme naar een lid van de organisatie toe, van wie later bleek dat die ook aan voornoemde race had deelgenomen. Dat de organisatie niet in staat was om een zinnig besluit te nemen dat gebaseerd was op logica, wetenschap en techniek en daarentegen een beslissing had genomen om deelnemers die duizenden SRD’s hebben geïnvesteerd, uit te sluiten, omdat voornoemde deelnemers in plaats van voor een grotere zuiger, voor een verlenging van de krukasslag hebben gekozen, kan bestempeld worden als onkundig, dom en gebrek aan educatie. Dat men ook niet in staat is geweest om een goed omschreven reglement te schrijven, waar op basis van tripartite overleg duidelijk de voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd, kan worden aangeduid als onderontwikkeldheid en amateurisme op het laagste niveau.
Raceorganisaties zullen ontwikkeling en bevordering van de motorsport als doel moeten hebben. Het beperken en tegenhouden van beschikbare technologie zal de motorsport in Suriname terugbrengen naar de jaren 60 en in het ergste geval zelfs doen ophouden.
Vergunningen voor het opzetten van motorracewedstrijden zullen aan hoogstaande organisaties die voldoende kennis en ervaring in huis hebben, zoals Motosur, moeten worden toegewezen.
Bij deze zou ik samen met liefhebbers van de motorsport in Suriname de dc van Nickerie en andere overheidsinstanties willen adviseren om vergunningen voor het organiseren van racewedstrijden te verstrekken aan een organisatie als Motosur, die heeft bewezen zich in te zetten voor de ontwikkeling van de motorsport in Suriname en beslissingen te nemen op basis van kennis, ervaring en overleg. Motosur heeft voor elk onderdeel en categorie van races de nodige resources in huis en kan, indien nodig, buitenlandse raceorganisaties raadplegen.
AK-S

error: Kopiëren mag niet!