Amerikaanse ambassade organiseert opstelwedstrijd

De Amerikaanse ambassade in Paramaribo organiseert een opstelwedstrijd in verband met Werelddag van de Persvrijheid en ter nagedachtenis van journalist en voormalig personeelslid van de ambassade, Selvin ‘Cliff” Djamin.  De ambassade nodigt geïnteresseerden uit om mee te doen aan deze opstelwedstrijd. De winnaar  ontvangt SRD 1.000 en een plakkaat. Een lunch met de Amerikaanse ambassadeur behoort ook tot het prijzenpakket. Met toestemming van de winnaar zal het opstel ter publicatie worden aangeboden aan de Surinaamse media.
Aan deze opstelwedstrijd mogen alleen meedoen journalisten of studenten journalistiek of studenten van een daarmee vergelijkbare opleiding, of iemand die ambities heeft om te werken binnen de journalistiek. De deelnemers moeten de  Surinaamse nationaliteit bezitten en in Suriname woonachtig zijn. Het opstel moet worden geschreven in het Nederlands of Sranan Tongo.
Het onderwerp van het opstel moet betrekking hebben op het thema van dit jaar van de Werelddag van de Persvrijheid, m.n. Nieuwe stemmen: Persvrijheid helpt samenlevingen transformeren.
De sluitingsdatum voor het indienen van het opstel is woensdag 25 april om 15:00 uur. De inzender moet het opstel zelf hebben geschreven en bewerkt en het moet minimaal 1.000 en maximaal 1.300 woorden bevatten.
Alle inzendingen blijven het intellectueel eigendom van de schrijver, met die uitzondering dat het winnend opstel zal worden aangeboden voor publicatie op de Werelddag van de Persvrijheid. Er is hieraan geen vergoeding verbonden dan die van de Award. Tenzij anders vooraf geregeld met de medewerkers van de Public Affairs afdeling van de Amerikaanse ambassade, moeten alle inzendingen elektronisch worden ingediend via [email protected]  . Het winnend opstel zal worden geselecteerd door het personeel van de ambassade in overleg met vakexperts. De prijzen zullen worden uitgereikt op de Werelddag van de Persvrijheid of  binnen vijf werkdagen na publicatie van het opstel.
De persvrijheid is overal een essentieel beginsel van democratie en vrijheid en de ambassade is trots om een bijdrage te leveren aan de Werelddag voor de Persvrijheid van de Unesco.  Selvyn “Cliff” Djamin was van 2003-2009 aan de ambassade verbonden als Public Diplomacy Assistant. Hij was bekend en geliefd binnen de Surinaamse journalistieke kringen.  Journalistiek was Djamin’s passie. Hij was een sterke voorstander van democratie en persvrijheid.  Hij bracht journalisten op zijn manier bij elkaar en hielp om bruggen te bouwen van wederzijds begrip tussen Suriname en de Verenigde Staten.  De ambassade heeft daarom besloten hem elk jaar te eren op Werelddag van de Persvrijheid.

error: Kopiëren mag niet!