Wat is accreditatie, waarom is het belangrijk en hoe vindt deze plaats?

De afgelopen jaren is het onderwerp accreditatie een belangrijke zaak geworden voor de hoger onderwijsinstituten in Suriname. Dit is mede vanwege de aanname van de Wet Nationaal Orgaan voor Accreditatie in 2007 (Wet NOVA), en vanwege de toetreding van Suriname tot de Caricom. Vanwege het belang van accreditatie voor de toekomst van het hoger onderwijs in Suriname is het noodzakelijk om duidelijk begrip te hebben van het doel ervan en het proces. Met dit artikel wordt beoogd enkele inzichten te geven over accreditatie, en wat de betekenis hiervan is voor de hoger onderwijsinstituten in Suriname.
Wat is accreditatie?
Accreditatie is een proces van externe kwaliteitszorg dat is gecreëerd en wordt gehanteerd binnen het hoger onderwijs om na te gaan of deze instellingen en opleidingen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen, en om ervan verzekerd te zijn dat de instellingen ook werken aan de verdere verbetering of handhaving van de eigen kwaliteit. In de Verenigde Staten wordt er meer dan honderd (100) jaren aan accreditatie gedaan. Dit is voortgekomen uit het belang van het beschermen van de publieke gezondheid en om de samenleving te dienen (uit J. Eaton, An Overview of US Accreditation Council, August 2011,  pg 3-4).
Accreditatie is het middel van zelfregulatie en peer review, geadopteerd door de onderwijsgemeenschap, ter versterking en ondersteuning van de kwaliteit en integriteit van het hoger onderwijs. Dit leidt tot vertrouwen van het publiek in het onderwijs en minimaliseert de externe controle van buitenaf. Accreditatie is dus een kwaliteitszorgmechanisme, dat tot gevolg heeft dat onderwijsprogramma’s worden geëvalueerd door een extern orgaan die bepaalt of aan bepaalde kwaliteitsstandaarden is voldaan. Als aan deze standaarden is voldaan, wordt de status van accreditatie door het accreditatieorgaan verleend.
Typen van accreditatie
Er zijn verschillende typen van accreditatie.
Accreditatie op institutioneel niveau
In de vele landen vindt accreditatie plaats op het institutioneel niveau. Dit betekent dat het totaal instituut wordt geëvalueerd en geaccrediteerd. Alle opleidingen van zo een instituut zijn hierdoor dan geaccrediteerd. Dit proces, dat door een accreditatie orgaan zoals NOVA wordt overzien, beoordeelt het totale functioneren en prestaties van zo een instituut, inclusief de evaluaties van het onderwijzen, administratieve functioneren, belasting status, infrastructuur, enz.
Accreditatie op programma of opleidingsniveau
Een andere type van accreditatie is op programma of opleidingsniveau. Gewoonlijk vindt deze vorm van accreditatie plaats bij programma’s met een professioneel beroepskarakter, z.a rechten, medicijnen, fysiotherapie, enz. Zo een programma accreditatie wordt gewoonlijk verricht door een beroepsinstantie die verwant is aan het beroep.
Volgens de Surinaamse wetgeving zal de accreditatie op programma niveau plaatsvinden. De Surinaamse wet biedt geen mogelijkheid tot institutionele accreditatie. Aan de accreditatie zijn er ook kosten verbonden. Accreditatie zal aan individuele programma’s of opleidingen de mogelijkheid bieden om onafhankelijk van het instituut als geheel geëvalueerd te worden. Geschatte kosten voor de programma accreditatie zijn minimaal US$25,000 per programma.
Bij instituten die over meerdere programma’s beschikken zullen de kosten dan ook toenemen. Voor instituten met meerdere programma’s zou een institutionele accreditatie minder kostbaar zijn. Tegelijkertijd zijn de kosten voor falen dan ook substantieel ( wordt vervolgd op vrijdag 20 april )
 Auteur: drs. Th. Cirino
(Geschreven op persoonlijke titel. Coördinator Kwaliteitsmanagement op Adek)

error: Kopiëren mag niet!