Boeren willen 400 ton groenteproductie verder opvoeren

De huidige  productie van ruim  400 ton groente per dag kan opgevoerd worden als landbouwers meer ondersteuning krijgen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit zegt Harrypersad Bodhitewarie, voorzitter van de Agras. Hij is van mening dat er meer informatie c.q. voorlichting gebracht moet worden naar de boeren voor wat betreft het verantwoord telen van groente en het verbeteren van de productiemethoden. Die  instructies  vanuit het ministerie ziet Bodhitewarie als noodzakelijk om de productie  te verhogen en Suriname de voedselschuur van de Caricom te laten worden en om te voorkomen dat er vervuilde groente  met pesticiden op de markt komt. De informatie moet zich volgens de Agras-topper richten op betere teelttechnieken, grondbewerking en verantwoord gebruik van pesticiden.
Soeresh Algoe, onderdirecteur Landbouw van het ministerie van LVV,  zegt aan Dagblad Suriname dat landbouworganisaties en elke individuele boer bij het ministerie mogen aankloppen als er problemen zijn. Er wordt al dagelijks en naar gelang de behoefte vanuit het veld voorlichting gegeven aan boeren. De verschillende LVV-rayons vanaf Moengo in het oosten tot en met de Corantijnpolder in het uiterste westen zijn daarmee belast. Zelfs in het binnenland tot in het verst gelegen Kwamalasemoetoe  wordt deze agrarische voorlichting verstrekt. De informatie over het gebruik van pesticiden is landelijk reeds  gegeven door LVV-deskundigen en deze  voorlichting wordt op aanvraag steeds weer verzorgd in het veld. Het ministerie is volgens de LVV-topper druk doende het agrarisch voorlichtingsbeleid te reorganiseren.
De herstructurering moet ertoe leiden dat de agrarische voorlichting geprofessionaliseerd wordt. Het aantrekken  van meer  hoog gekwalificeerd  voorlichtingskader is daar onderdeel van. De reorganisatie moet ook resulteren in een uitbreiding van de informatie, waarbij er veel meer aandacht gegeven zal worden aan moderne teelttechnieken en processing. Er is echter een tekort aan kader, zegt de LVV-topper. Er zijn weinig landbouwdeskundigen op mbo, hbo en academisch niveau. Voor de voorlichters wordt de minimale eis gesteld van Natin, afgestudeerd in de agrarische richting. Het ministerie zal in die reorganisatie jongeren stimuleren te kiezen voor een agrarische studie op bovengenoemde niveaus.  Algoe zegt dat het ministerie reeds de nodige stappen heeft gezet naar professionalisering van de hele agrarische keten vanaf de veldbewerking, teelt, afzet en processing.

error: Kopiëren mag niet!