Kruderie bij viering Wereld Rode Kruisdag

Het Surinaamse Rode Kruis (SRK) heeft SRD 9.500 ontvangen van de Diplomatic Ladies Group (DLG). SRK – directeur Elviera Sandie ontving de cheque uit handen van Judith Nay, chairperson van de DLG. Het geld is bestemd voor het ondersteunen van de activiteiten van het SRK voor lotsverbetering van personen met een beperking. Op 8 mei is het Wereld Rode Kruisdag. De viering zal dit jaar anders zijn dan voorheen. In de Congreshal wordt die dag een ‘kruderie’ (workshop en conferentie) gehouden, waar het lot van personen met een beperking centraal staat.
Tijdens de workshop komen aan de orde hun woon- en leefsituatie, de situatie van ouders van kinderen met een beperking en de seksualiteit onder deze groep. De activiteiten van het SRK worden samen uitgevoerd met gelijkgerichte organisaties in Suriname. In voorgaande jaren werd het speciaal onderwijs, waar kinderen met een beperking les volgen, gesteund met schoolmateriaal en andere hulpmiddelen met de ondersteuning van het bedrijfsleven.
Het SRK stelt dat mensen met een beperking bewust, maar ook onbewust, genegeerd en ‘vergeten’ worden. Dit is het geval bij informatieverstrekking, huisvestingsvoorzieningen, transportmogelijkheden en allerhande openbare voorzieningen. Dit wordt geconcludeerd uit een onderzoek (2004) van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Planning (WOP) van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Deze groep leeft daarom vaak aan de ondergrens van de maatschappij.
Ook zijn ondervoeding, onvoldoende bereikbare of aanwezige medische voorzieningen, besmettelijke ziekten, suikerziekte en hoge bloeddruk te merken. Ongevallen en geweld doen het aantal mensen met een beperking flink toenemen, terwijl deze voor een belangrijk deel te voorkomen zijn.
Hoewel Suriname als lid van de Verenigde Naties gebonden is aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, kunnen mensen met een beperking niet ten volle en als gelijken van hun rechten genieten. Zij nemen onvoldoende deel aan het maatschappelijk gebeuren, worden niet of nauwelijks betrokken bij zaken die hen aangaan. Zij komen voor in alle lagen van de bevolking, onder mannen en vrouwen, in alle leeftijdscategorieën en in alle delen van het land.
Wereldwijd maken mensen met een beperking ongeveer tien procent van de bevolking uit. Het aantal mensen met een handicap in Suriname wordt geschat op ongeveer 45.000. Dit is geen onaanzienlijk deel van de bevolking. Een van de strategische doelen van de Rode Kruis Beweging is gericht op ‘promotie van sociale inclusiviteit en een vredige samenleving zonder agressie’. Sociale acceptatie van de mens met een beperking maakt hiervan ook deel uit.

error: Kopiëren mag niet!