Regering moet eigen arbeidsverhoudingen niet verwaarlozen

De regering is naast uitvoerende macht ook werkgever. De regering richt in samenwerking met De Nationale Assemblee de Staat in. De regering behoort constant bezig te zijn om dreigende wanorde af te wenden en orde steeds te verstevigen. Een deel van de orde wordt gecreëerd door harmonische arbeidsverhoudingen te koesteren, niet alleen in de private, maar ook in de publieke sector. Doorgaans denken we alleen aan de private sector wanneer we praten over de harmonische arbeidsverhoudingen. Niets is echter minder waar. Vooral in Suriname draait het voor een belangrijk deel ook om de publieke sector, om de overheid en de mensen in dienst van de overheid. De regering heeft meerdere petten op; omdat de regering ordent, heeft ze ook een voorbeeldfunctie. De regering kan niet harmonische arbeidsverhoudingen propageren in de private sector en zelf als werkgever het slechte voorbeeld tonen. We zijn bang dat zulks nu wel het geval dreigt te zijn. Wij hebben de staking van de Brandweerbond  al eerder zeer kritisch besproken, mede in het licht van de internationale regels die er bestaan vanuit de ILO over de grenzen die er zijn gelegd aan het stakingsrecht. We hadden daags voor de verkeersdoden vielen ons afgevraagd wat de brandweer zou doen bij een beknelling bij een aanrijding. We hadden ook gerefereerd aan een eerder geval van een verkeersdode. We blijven nog erbij dat de brandweer tot de sectoren behoort waar het stakingsrecht beperkt moet zijn: het is een essentiële dienst zoals de ILO dat noemt. Geen enkele Fiso kan staan boven een mensenleven. Maar wat we ook erbij willen stellen is dat de regering als werkgever zich niet Oost-Indisch doof moet opstellen voor grieven van de werknemers in de publieke sector. De brandweer heeft enige weken actie gevoerd tegen het onvermogen of onwil van de regering om een bepaalde inpassing van de brandweerfuncties te plegen langs de lijnen van het Fiso-systeem. Wat het probleem precies is bij deze inpassing is niet geheel duidelijk. De regering heeft de moeite niet genomen om dat uit de doeken te doen. Deze openbaarheid is wel van belang, omdat deze staking een heel gevaarlijke is geweest. Bij branden kunnen mensen omkomen, mensen kunnen failliet en bezitloos worden. Bij aanrijdingen kunnen mensen die gered kunnen worden eventueel het leven laten. Er is tijdens de stakingsperiode een aanrijding geweest, waarbij de brandweer niet optrad en waarbij drie mensen het leven hebben gelaten. Bij een causaal verband tussen het nalaten van de brandweer en de dood van de drie verkeerdoden, valt de brandweer zeker een verwijt te maken. Maar de regering heeft zich ook niet verantwoordelijk opgesteld. Het heeft er veel van dat de regering geen aandacht heeft voor het punt dat de brandweerlieden al een tijd maken. En dan creëer je een onhoudbare situatie.
Nu wordt bericht dat de brandweer haar acties heeft opgeschort. De bond nam dit besluit in afstemming met zijn raadsman. De overheid heeft de bond voor het gerecht gedaagd. De zaak diende gisteren voor de rechter. De Brandweerbond heeft de acties opgeschort zolang de zaak bij de rechter ligt. Dit wil de bond doen om de rechtsgang niet te beïnvloeden. Het is aan de ene kant bevorderlijk voor de rechtspraak dat bij een staking die onrechtmatige karaktertrekken heeft, de rechter wordt geraadpleegd. Even kijken of de rechter nieuw recht maakt en nota neemt van de ILO-regels. Van een eerdere case van de BvL weten we dat de rechter de stakende partij met een dwangsom terug had gestuurd naar de werkplek, mede omdat de dialoogmogelijkheden niet ten volle waren benut. Nu zijn de dialoogmomenten ook niet ten volle benut. Maar kun je de brandweer daarvoor kwalijk nemen? En wanneer gaat de overheid als werkgever naar de rechter? Pas wanneer er doden vallen, eerder zou men kennelijk niet naar de rechter zijn gegaan. Dat geeft aan dat er geen goede adviezen aan de beleidsmakers zijn gegeven. Met de rechtszaak wil de regering komen tot een korte termijnoplossing voor een levensbedreigend probleem. De regering is kennelijk niet geïnteresseerd in een structurele oplossing, anders was ze eerder naar de rechter gegaan, dus voordat de doden waren gevallen. Tot de structurele oplossingen behoort dat er betere overlegstructuren worden opgezet voor de publieke sector en dat er voorts ook aandacht wordt besteed aan een mechanisme voor spoedige geschillenbeslechting. Daarvoor kan een nieuwe structuur in het leven worden gebracht, maar kan ook de reeds bestaande Bemiddelingsraad worden ingezet. Er zijn een aantal sectoren waar levens verloren kunnen gaan of mensen onherstelbaar ziek kunnen worden door een actie. De Surinaamse regering moet dat beseffen en het staken voor deze sectoren reguleren. Het getuigt niet van een goed beleid wanneer de regering laks doet, problemen laat voortsudderen en naar de rechter stapt wanneer een schoolkwartaal verloren dreigt te gaan of mensen het leven hebben gelaten. Ook is het van belang dat de vp en de president worden ontlast van het bemiddelingswerk, omdat het niet tot hun taken behoort. De publieke sector is groot in Suriname, daarom is een full time en wettelijk goed geregeld geschillenmechanisme meer dan noodzakelijk. In de recente brandweeractie heeft men grove steken laten vallen, aan beide zijden.

error: Kopiëren mag niet!