Geen concurrentie groentehandelaren en marktverkopers Centrale Markt

Er is geen oneerlijke concurrentie gaande tussen de groentehandelaren en groenteproducenten enerzijds en de marktverkopers op de Centrale Markt anderzijds, zegt Harrypersad Bodhitewarie  van de ‘Associatie ter stimulering van de agrarische sector in Suriname’ (Agras). Hij spreekt tegen dat marktstandhouders klagen over het feit dat de groothandelaren zich niet houden aan de tijden die bij wet zijn aangegeven voor het leveren van groenten en fruit. De groenteproducenten die hun waar in trucks aanleveren voor de standhouders hebben volgens de klagers tot zeven uur ‘s morgens de tijd dat te doen. Het komt volgens de klagers voor dat de groentehandelaren langer blijven op de markt, met als gevolg dat klanten zich tot hen wenden voor het kopen van groente, in plaats van tot de marktverkopers.
Bodhitewarie zegt dat de groentehandelaren formeel toestemming hebben van de overheid om tot acht uur ‘s morgens hun waar  af te zetten. De Agras-voorzitter zegt dat de groentehandelaren en groenteproducenten zich niet meer om drie uur ‘s morgens naar de Centrale Markt begeven, zoals dat vroeger het geval was. Vanwege de toenemende criminaliteit en de onveiligheid zijn ze niet meer in staat dat te doen, zegt Bodhitewarie. Na afstemming met de districtscommissaris en het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is besloten de groente te leveren tussen zes uur ‘s morgens en acht uur ‘s morgens. Deze afspraak is recentelijk bevestigd in gesprekken met districtssecretaris Roy Zinhagel van Paramaribo Noord-Oost en de stadspolitie. De klacht is ook onterecht, want de marktverkopers hebben tot vrijwel vier uur in de middag de gelegenheid groente aan de man te brengen, zegt de Agras-topper. Hij vindt het jammer dat men op deze wijze omgaat met het belang van groentehandelaren en producenten.
Het verbouwen en verkopen van groente is hun enige bron van inkomsten. Als ze de geoogste groenten niet dagelijks kwijt kunnen, zullen zij met grote hoeveelheden  bedorven groenten zitten. De marktverkoper neemt een klein deel af bij de groentehandelaar die hij wel op dagbasis kwijt kan. De groente die geleverd wordt op de Centrale Markt is afkomstig van landbouwers uit Commewijne, Saramacca en Wanica. De Centrale Markt is hun enige afzetplaats voor groenten. Bodhitewarie hoopt dat men meer begrip zal tonen voor deze groenteproducenten die met hun arbeid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land door te voorzien in gezond voedsel.
 

error: Kopiëren mag niet!