Stakingsrecht en cao’s aan de orde op ATM-seminar

Gisteren is een tweedaagse seminar van het ministerie van ATM afgesloten dat ging over de modernisering van de arbeidswetgeving in Suriname. Aan de orde waren op de laatste dag het recht van vrijheid van vakvereniging en de Wet op de cao. In de eerste inleiding ging mr. Glenn Piroe van het Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken (JIZ) in op een nieuwe Wet Vrijheid van Vakvereniging. Daarin worden twee decreten (Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers en Decreet Vakvereniging Werknemersvertegenwoordigers) geïncorporeerd. Voorts wordt daarin invulling gegeven aan bepalingen van 3 ILO-verdragen en een Caricom Modelwet. In deze conceptwet wordt nader ingegaan op wat ‘faciliteiten’ zijn, waarop besturen van vakverenigingen recht hebben. Verder wordt in deze wet uitdrukkelijk ruimte gecreëerd om het stakingsrecht te beperken bij landsdienaren, politie en essentiële diensten. Hieronder vallen o.a. hospitalen, elektriciteitsdiensten, waterdiensten, telecommunicatie, brandweer, air traffick control, gevangenisdiensten en schoonmaak van scholen.
In de laatste presentatie van het seminar ging mr. Meena Kandhai-Ramai in op de wijziging die voorgesteld is voor de huidige Wet op de cao die dateert uit 1962. Op basis van ILO-Conventie No. 98 en de Caricom Modelwetgeving zijn nieuwe bepalingen toegevoegd. Onder meer is voorgesteld de registratieplicht van de cao te leggen op de werkgever, die geacht wordt de economisch sterke partij te zijn. Voorts wordt een vernieuwde rol voor de Bemiddelingsraad voor bijstand bij het tot stand brengen van de cao voorgesteld. Eveneens is de rol van de Arbeidsinspectie ten aanzien van controle expliciet geregeld.
Het ministerie had een zeer geslaagd seminar, waaraan de sociale partners (vakbeweging en bedrijfsleven), het ngo-veld en de universiteit met belangstelling heeft geparticipeerd en veel input heeft gegeven. De opening werd verricht door ATM-minister Ginmardo Kromosoeto en de sluiting door directeur Steven Relyveld. Het seminar was voorbereid door het onderdirectoraat JIZ onder leiding van mr. Jimmy Belfor. Op de eerste dag waren er inleidingen over een wet voor uitzendkrachten door mr. Ronny Pater, over een nieuwe wet over arbeidsbemiddeling (mr. Glenn van der San) en de wijziging van het Decreet Arbeidsinspectie (mr. Rita Henry).

error: Kopiëren mag niet!