DE HERVERKIEZING VAN PRESIDENT OBAMA De zesde Summit of the America’s (april 2012); deel 5 / slot Kriesnadath Nandoe

DE HERVERKIEZING VAN PRESIDENT OBAMA
President Obama begon zijn regeerperiode zowel in de Verenigde Staten als de rest van de wereld met veel goodwill.
Tijdens zijn verkiezingscampagne had hij betoogd “Washington” de hoofdstad, waar de politieke lobby, zakenbelangen en andere doelgroepen grote invloed uitoefenen, te zullen veranderen.
De President begon in snel tempo met de voorbereiding en de goedkeuring  van een aantal hervormingsmaatregelen maar de werkeloosheid kon niet snel worden teruggedrongen. Medio 2010 daalde zijn populariteit tot beneden 50 procent en meer dan 65 procent van het volk was van oordeel dat de Verenigde Staten “on the wrong track “ was. Op 2 november 2010 leed de Democratische partij van de President een grote en gevoelige nederlaag. In het Huis van Afgevaardigden kregen de Republikeinen een aanzienlijke meerderheid en in de Senaat bijna de meerderheid.
De oppositie kreeg in eerste instantie alle schuld voor de minder goede gang van zaken in het land maar de adviseurs van de President erkenden ook dat in de beginperiode ook sprake was van “misjudgement”. “Arrogance is not the right word, but we were overconfident” . In een publicatie  getiteld “The education of the President”13) werd toegegeven dat “The biggest miscalculation in the mind of most Obama advisors was the assumption that he could bridge a polarized capital and forge genuine bipartisan coalitions.
In januari 2012 trad enige verbetering op in de economische situatie van het land, de werkloosheid nam af met ruim 200.000 personen en zijn “approval rate” nam toe. De President is een goede strateeg. Als Commander in Chief en als bedachtzame onderhandelaar, daarbij bijgestaan door een stel hoog gekwalificeerde deskundigen zal hij trachten o.a. de tekorten terug te dringen. Hij heeft hierbij ondermeer de volgende opties:
-         Vermindering van de overheidsuitgaven
-         Belastingverhoging
-         Aangaan van leningen
-         Drukken van geld
Om herkozen te worden heeft hij als zittende President de volgende voordelen:
-         Geniet volledige steun van de partij
-         Er heerst geen sociale onrust
-         Er zijn geen schandalen binnen de regering
-         Hopelijk is de tegen kandidaat geen sterke opponent.
-         Zoals beloofd zijn de troepen uit Irak terug
-         Osama bin Laden en Gaddafie zijn van het toneel verdwenen.
Het hier voren gestelde neemt niet weg dat de herverkiezing van President Obama negatief kan worden beïnvloed door:
-         Verslechtering van de economie
-         Een oorlog met Iran
-         De kandidatuur  van een derde onafhankelijke persoon. Deze mogelijkheid moet niet worden uitgesloten14).
Noten:

  1. Daniel P. Erikson            –   The Obama administration and Latin America

towards a new partnership.
– Gigi working paper 46, april 2010

  1. The White House             – Speech President Obama, Cairo June 4, 2009

error: Kopiëren mag niet!