Zware straffen geëist in schaduwzaak

Officier van justitie Cynthia Klein persisteerde gisteren bij de door haar  gevorderde straffen in de megadrugszaak/schaduwdrugszaak. Klein betoogde in haar tweede beurt dat er wel sprake is geweest van een criminele organisatie en money laundering. De raadslieden hebben in hun pleidooi een aantal verweren naar voren gebracht om het OM niet ontvankelijk te verklaren en dat er geen rechtsvervolging moet zijn voor de verdachte Carlos J. De vervolgingsambtenaar gaf aan dat de verdachten langer dan een jaar bezig waren met deze strafbare feiten. De ovj heeft de bewijsmiddelen niet uit de tapgesprekken geput. Er zijn getuigenverklaringen,  waaruit blijkt dat er drugs werden uitgevoerd. “Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de verdachten elkaar kennen”, merkte Klein op.
De vervolgingsambtenaar noemde een aantal namen van getuigen op die wellicht helderheid in de zaak konden  hebben gebracht. In deze zaak zijn er 9 verdachten aangehouden. Tegen 6 van de verdachten is er een gevangenisstraf van 8 jaar met aftrek gevorderd. Daarnaast is er een boete van SRD 10.000 geëist; bij niet betaling is er een hechtenis van 12 maanden gevraagd. Tegen de zevende verdachte is er 8½ jaar cel gerekwireerd. Wikaas G., de achtste verdachte, hoorde een straf van 4 jaar met aftrek en een boete van SRD 1000, subsidiair 4 maanden hechtenis, tegen zich eisen. Voor de laatste verdachte, die reeds op vrije voeten is gesteld, werd een straf van 12 maanden geëist, daarop een geldboete van SRD 1.000 subsidiair 4 maanden hechtenis.
Advocaat Irvin Kanhai verzocht rechter Alida Johanns om de vrijheidsbeneming van zijn vier cliënten op te heffen c.q. op te schorten. Kanhai was de mening toegedaan dat de ovj niets nieuws in haar tweede beurt naar voren had gebracht. De vervolgingsambtenaar geeft wel toe een schrijffout te hebben gemaakt in de dagvaarding van de verdachten. Volgens de advocaat komt door deze fout de grondslag weg te vallen.
De rechter zal pas ingaan op het verzoek van de advocaat, nadat alle advocaten in deze zaak hun tweede beurt hebben gehad. Op 12 april komen de raadslieden aan het woord. Acht verdachten blijven aangehouden en de 9de verdachte werd aangezegd om aanwezig te zijn op de volgende zitting.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!