Rudie Balak: ‘Vaste lasten maken beroep winkelier onaantrekkelijk’

Voorzitter Rudie Balak zegt dat de gestegen exploitatiekosten van winkeliers het beroep onaantrekkelijk maken. De vaste lasten drukken zwaar op de begroting. Volgens Balak zijn de verdiensten van de winkeliers niet voldoende om alle vaste lasten, zoals elektriciteit, water  en telefoon, te betalen. Daarnaast komen ook andere kosten zoals de huur en beveiliging erbij. Sommige Chinezen betalen maandelijks boven de US$ 500 aan huur. Voor winkelpanden, die gelegen zijn in een goed bevolkte wijk, worden hogere huurbedragen in rekening gebracht. De geringe koopkracht en de te grote concentraties  winkels in een groot aantal buurten hebben ook als gevolg dat de verdiensten van winkelier steeds minder worden. Balak vindt dat het vergunningenbeleid onder de loep moet worden genomen. Er worden onterecht teveel vergunningen gegeven aan winkeliers in een bepaalde wijk.
Balak spreekt tegen dat winkeliers woekerwinsten maken. Hij is van mening dat de samenleving niet begrijpt hoe winstmarges werken.  De winkelier maakt winst op basis van de voorgeschreven winstmarges per product. Balak: ‘De winstmarge op sigaret, per slof of per pak, is 20%. De winkelier kan en mag niet buiten die winstmarge verkopen, want dat is handelen tegen de wet en dat kost hem een boete.’ Hij vindt dat de overheid met haar controlemechanismen  de malafide  winkeliers, die zich niet houden aan de winstmarges, moet kunnen opsporen.

error: Kopiëren mag niet!