De Verrekijker……… Wilfred H. Molly Al is de leugen nog zo snel……

In de meeste gevallen worden leugens gecreëerd om gebeurtenissen, dingen die zich werkelijk hebben voltrokken, te ontkennen, te verbergen. Te ontkennen omdat ze voor de leugenaar meestal gevolgen kunnen hebben, gevolgen die kunnen variëren van minder erg tot zeer ernstig. Bepaalde leugenaars dragen bovendien ook nog in zich het begrip ‘lafaard’. Vaak slepen ze – door hun laffe daad – ook anderen in gevaar wanneer voor een zogenaamd alibi gezorgd moet worden.
Het gemeenste type leugenaars/lafaards is evenwel degene die alleen op bepaalde momenten lijdt aan (voorgewend) geheugenverlies. In gevallen zoals moord, doodslag, kortom alle misdaden waarop zware straffen volgen, laat het hen koud, zelfs onverschillig bij het beramen van hun plannen en een alibi al is het een naast familielid, een buitenvrouw of een of ander geliefde, die ze met de haren erbij slepen wordt gauw gevonden. Het laat hen onverschillig. Hun vege lijf redden dat is belangrijk of anders gezegd ‘na mij de zondvloed’.
De grootste variaties aan leugens komen zonder twijfel het meest voor in de rechtszaal. Daar variëren de leugens van kinderlijk onnozele en van zeer domme tot goed doordachte. In de rechtszaal te Boxel wordt men kotsmisselijk van de misdadigste groep, die zich onsterfelijk belachelijk maken met de vertoning van te opvallende vormen van geheugenverlies. Gebeurtenissen die als het ware rampzalige gevolgen hebben en als gegrifd moeten staan in het geheugen, blijken juist in de rechtszaal aan de lafaards geheel ontgaan te zijn.
Waarom al deze ongeloofwaardige verhalen uit monde van het hoogste gezag toentertijd de wereld ingezonden als er niets te verbergen is? In gevallen waarbij het gebeuren reeds achter de rug is, worden er dan toch in koelen bloede nog leugens verteld. Op die momenten is er geen sprake van paniek en toch de leugens.
Toch zijn er figuren in ons midden met nota bene een zeer twijfelachtig verleden, die zeer selectief tewerk gaan bij het bepalen van leugenaars in de spraakmakende 8-december rechtszaak. Het is niet zozeer de ene leugen van een overigens belangrijke getuige die betrokkene aan de kaak wil stellen, maar het feit dat hij lijfelijk aanwezig was tijdens het triest gebeuren in Brazilië, de samenleving in herinnering wenst te brengen, los van het feit dat hij zich zelve daarmede onbewust gecommitteerd heeft.
Leugens uit andere hoeken waarbij intieme relaties te pas komen hebben betrokken hongerstaker/ambassadeur  helaas niet naar de pen doen grijpen om die leugens aan de kaak te stellen, niet alleen omdat hij in die gevallen niet aanwezig was, maar omdat die leugens hem blijkbaar onverschillig lieten en kennelijk nog steeds laten. Welke weldenkende burger gelooft trouwens nog in schoten van achteren op vluchtenden na de lijken gezien te hebben? Welke nuchtere gelooft aan het verhaal op welke manier een kameraad, een blood brother van het eerste uur aan het einde van zijn leven door middel van ophanging is gekomen? Wie gelooft aan de afwezigheid van het hoogste gezag juist op de verschillende cruciale momenten? Wie gelooft aan de vrijlating van de enige overlevende, zonder de lijvige aanwezigheid van het hoogste gezag? Is de vrijlating misschien door het plegen van een telefoontje vanuit het zogenaamde alibiverblijf geschied?
Lafaards die ten tijde van het rampzalig gebeuren op bepaalde momenten wel in het fort aanwezig waren uitten toen niet alleen hun goedkeuring, maar hadden graag – uit hun woorden af te leiden -  dat er meerdere koppen moesten zijn gevallen. Vandaag durven zij beweren dat men hen met de haren bij wil slepen, omdat ze nogal vaak in gezelschap van anderen vertoeven die aanwezig waren, gezien worden. Laag bij de grond worden deze gedragingen genoemd. Oneerlijke lieden en lafaards die inderdaad waard zijn om over het plein gesleept te worden.
We willen vanuit deze plaats volstaan met de vele leugens die door nuchterheid van de gehele samenleving sinds jaren in alle stilte al zijn ontzenuwd, bij u in herinnering te brengen. Voor het overige zal de tijd wel leren welke instantie bevoegd is – aan de hand van steekhoudende argumenten – de waarheid van de leugens te onderscheiden.
Ook dankbaarheid heeft grenzen. De sterke liefde aan de weldoener is blijkbaar opgebouwd en heeft gebloeid door de toentertijd over het paard getilde meest opvallende benoeming tot ambassadeur. Bekwaamheid, afrondende schoolopleidingen in Suriname en wat dies meer zij waren toen allen ondergeschikt aan bevoegdheid gemaakt door benoemingen, resoluties van de Staat, allen door mensenhanden gevormd. Het geweten is iets goddelijks en wordt door niets en dan ook niets gesust, vooral niet door leugens.

error: Kopiëren mag niet!