De amnestiekwestie weer in het parlement

Uit de pers heb ik het een en ander vernomen over de amnestiekwestie. Enkele coalitieleden hebben deze kwestie weer ter sprake gebracht en zoals de tekenen nu wijzen, zal deze zaak heel gauw in het parlement behandeld worden. De coalitie heeft een ruime meerderheid van 36 leden in het parlement en ook dit zeer gevoelig vraagstuk zal een hamerstuk worden. Volgens meneer Paal is deze wet binnen enkele uren afgerond. Intussen hebben enkele coalitieleden laten doorschemeren dat zij niet op de hoogte zijn van deze kwestie, maar meneer Salam Somohardjo speelt het spelletje op hoog niveau. Hij zegt dat deze kwestie in zijn partij besproken zal worden en dan zal de Pertjajah Luhur een standpunt innemen. Gezien de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren in Suriname, zal vooral de politieke partij, de Pertjajah Luhur, in de startblokken staan om voor deze amnestiewet te stemmen. Nu is het voor velen een goede gelegenheid om te eisen dat hun ministers niet worden vervangen.
De “show” van Somohardjo
Meneer Salam Somohardjo is in 1973 door de NPS in het parlement gebracht. Toen de datum van de onafhankelijkheid bekend gemaakt werd, stapte hij naar de toenmalige oppositie over, welke geleid werd door Mr. Jagernath Lachmon. Wij hebben hem meegemaakt toen hij in 1977 niet werd gekozen, maar via de Landelijke Lijst wel in het parlement kwam. Wij hebben hem meegemaakt tijdens de coup van 1980. Wij hebben hem meegemaakt tijdens de coup van Rambocus (1982). Wij hebben hem meegemaakt in het verzet in Nederland en later in het binnenland van Suriname met de Jungle Commando. Zo kunnen wij veel over hem blijven schrijven. Wij moeten eerlijk toegeven dat deze politicus veel heeft meegemaakt. Hij heeft een zeer turbulente politieke periode achter de rug en wil voor zijn oude dag in de politieke arena van de winnaar blijven. Wij hebben hem ook meegemaakt in Nieuw Front-II (2000-2005) en ook in Nieuw Front-III (2005-2010) verband. Ik zie nog de beelden van de prachtige beloften welke hij gedaan had met R.Sardjoe, R.Venetiaan en S. Gilds. Die prachtige ‘sweries’ die hij gemaakt had, zijn al twee jaren terug in de dampkring verdwenen. De aarde draait al miljarden jaren om zijn as en beschrijft tegelijk ook miljarden jaren een ellipsvormige baan om de zon. De mens op deze aardbol verandert als een blad van een boom. In de middeleeuwen stond de kerk centraal; een ieder luisterde naar de geestelijken. De Bijbel stond centraal. Een bekende leus was “memento mori”, het “gedenk te sterven”. In deze moderne tijd gaan de mensen ook naar de kerk; zij bidden tot de Almachtige; zij lezen uit de Bijbel, de Koran, de Bhagvad Gta en alle andere heilige geschriften. Het verschil van toen en nu is dat de mens van nu door het materialisme wordt overheerst. De filosofie van “carpe diem”, de leefregel, d.i. het “pluk de dag”, geniet van het leven, heeft hen overwonnen. Ik wil erbij vermelden dat er nog heel wat mensen in Suriname leven die moraal en ethiek, hun gegeven woord hoog in hun vaandel dragen. Langzamerhand moeten wij deze Surinamers met een vergrootglas gaan zoeken; zij worden steeds schaarser.
Rugdekking zoeken bij de structuren
Men moet straks de voorzitter van de Pertjajah Luhur niet verwijten dat hij heeft meegewerkt om de amnestiewet aan te nemen. De voorzitter heeft de structuren geraadpleegd en de structuren hebben hem de opdracht gegeven om de wet goed te keuren. De voorzitter is in dienst van de achterban en de achterban bepaalt voor hem. Als goede moslim is de voorzitter vergevensgezind. Zo worden politieke scenario’s afgedraaid en de achterban is erg blij en applaudisseert. Voor de ondersteuning worden weer twee partijgenoten als ambassadeleden benoemd. En zo gaat het bij bepaalde politici in Suriname. Moraal en ethiek, maar vooral eerlijkheid en beschaving is bij bepaalde politici zoek in Suriname. Vaker wordt de Bijbel, de Koran of de Bhagvad Gītá aangehaald om hun handelingen goed te praten.
Andere partners
De conclusie die ik nu al kan trekken is dat de Pertjajah Luhur volledige medewerking zal verlenen om deze wet goed te keuren, maar de komende dagen gaat deze partij (vooral de voorzitter) allerlei argumenten aandragen om zaken goed te praten. Ik hoor de voorzitter van de Pertjajah Luhur nog twee jaren terug op de vergadering zeggen: “Ik heb een lijst met negen namen (voor elk ministerie drie) ingediend en de president die benoemt en ontslaat ministers, moet een keuze maken uit deze namen. Achteraf is toch gebleken dat hij slechts die drie namen gepresenteerd had. Wat een “geslepen politicus”. Ook de wetenschapper H.Ori heeft hij om de tuin geleid. De twee leden van Nieuw Suriname gaan de debatten in het parlement wel voeren, maar bij de stemming zullen zij de zaal verlaten. Als jurist weet Harish bliksemsgoed dat deze zaak in de afrondende fase is bij de rechter. Over A-C kan ik voorlopig niet veel zeggen. De politieke partij DOE gaat ook niet meewerken, gezien hun religieuze achtergrond.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!