Bloedwet in de maak noodzakelijk

Suriname kent nog geen wetgeving met betrekking tot bloed- en producten. Desalniettemin wordt er op dagelijkse basis bloed toegediend aan patiënten in nood. Bloed toedienen in Suriname is veilig volgens gezondheidsinstanties, maar het is toch noodzakelijk om standaarden en procedures in de wet vast te stellen. Onveilige bloedtransfusies, door gebrek aan normen, zouden kunnen leiden tot besmetting met bloedoverdraagbare aandoeningen zoals hiv, hepatitis B, hepatitis C, syfilis en malaria. De concept Wet Bloedvoorziening, die voor gisteren was opgebracht voor behandeling in DNA, is gebaseerd op bestaande regelgeving  in Nederland en de Nederlandse Antillen, maar ook op de protocollen  en  codes  van  het  Internationale  Rode  Kruis  en  de  World  Health Organization (WHO). Deze wet die handelt over bloedvoorziening is gisteren niet behandeld in DNA.
Raad voor de Bloedvoorziening
De wet stelt een Raad voor de Bloedvoorziening in. De leden worden benoemd door de VGZ-minister en komen uit het VGZ-ministerie, het Surinaams Bureau voor Standaarden en de dienstverleners (persoon of bedrijf die/dat medische hulp aanbiedt en hiertoe bevoegd is) en één van de bloedvoorzieningsorganisaties. De raad heeft als taak het adviseren van de VGZ-minister    ter zake de bloedvoorzieningsorganisatie(s) en staat waar nodig de bloedvoorzieningsorganisatie(s) bij.
Bloedvoorzieningsorganisaties en Stichting Nationale Bloedbank
De conceptwet voorziet ook in één of meer  bedrijven die zullen dienen als bloedvoorzieningsorganisatie. Bloedvoorziening is het inzamelen van bloed en het bewerken en afgeven van bloedproducten De VGZ-minister wijst deze organisatie(s) aan, eventueel op verzoek. De bloedvoorzieningsorganisaties maken jaarlijks een schatting van de behoefte aan bloedproducten. Ze zullen verder als taak hebben het inzamelen van bloed en het testen van het ingezamelde bloed. Voorts behoren tot de taken het bewerken van het ingezamelde bloed tot  bloedproducten alsmede het bewaren, verpakken, etiketteren en het afgeven  daarvan.  Bloedproduct is het product uit bloed (afscheidingen waaraan eventueel een andere substantie is toegevoegd) dat geschikt is voor toediening aan de mens. De conceptwet bepaalt dat de VGZ-minister de Stichting  Nationale Bloedbank van  het Surinaamse  Rode  Kruis moet aanwijzen  ter  uitvoering  van de  taken  als bloedvoorziningsorganisatie. De minister kan  de  aanwijzing van andere organisaties als  bloedvoorzieningsorganisatie verlenen onder beperkingen.
 Verboden
De conceptwet verbiedt aan anderen buiten de bloedvoorzieningsorganisaties om bloed in te zamelen. Voorts is het verboden als het ware bloed te kopen. Aan de gevers is het verboden bloed of bloedproducten af te geven aan anderen dan een bloedvoorzieningsorganisatie, ziekenhuizen, BGVS en apotheken. Het  is  verboden  bloed  of  bloedproducten  uit  een  ander  land  in  te  voeren of daarnaar te exporteren zonder  vergunning  van VGZ. Voor de export wordt een uitzondering gemaakt voor het Surinaams Rode Kruis en de Stichting Nationale Bloedbank.
Standaarden
De   bloedvoorzieningsorganisatie  zamelt  bloed in, maakt bloedproducten en bewaart,  verpakt,  etiketteert,  vervoert en  geeft af op basis van VGZ-richtlijnen, bepaalt de conceptwet. De wet gebiedt dat er standaarden moeten komen over de  procedure  en controle van  rekruteren van donoren en het inzamelen en bewerken van bloed, bloedonderzoek, opslag en afgifte van bloedproducten. Ook moeten er regels bestaan over het beschermen van donoren en ontvangers van bloed en bloedproducten tegen lichamelijke schade en het confidentieel houden van onderzoeks- en persoonlijke gegevens van donoren. Voor bestuur,  vrijwilligers   en personeelsleden van de bloedvoorzieningsorganisatie moeten er ethische codes komen. De VGZ-minister kan aan de bloedvoorzieningsorganisatie  aanwijzingen  geven over o.a. protocollen, de personen in de uitvoering, inzamelen en onderzoek van bloed, het bewerken van bloedproducten, de administratie en kwaliteitsgarantie.
Begroting en beleidsplan
De  bloedvoorzieningsorganisaties werken niet uit het hoofd. Jaarlijks wordt na  overleg  met  de  Raad voor Bloedvoorziening  vóór  1  mei  een begroting  en  een  beleidsplan  bij de VGZ-minister ingediend. Hier wordt meer gedacht aan de Nationale Bloedbank. De conceptwet geeft aan wat de rode draad moet zijn van de begroting en het plan. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet Bloedvoorziening is de VGZ-directeur belast.
De conceptwet was voor gisteren voor behandeling op de DNA-agenda gebracht, maar niet behandeld. De wet zal ordening brengen in het bloedvoorzieningsgebeuren. Dat is noodzakelijk omdat er nu geen vergelijkbare regels bestaan.

error: Kopiëren mag niet!