Brigadier van politie voorlopig in vrijheid gesteld

De brigadier van politie Clyde B., die wegens oplichting sedert 15 december 2011 was ingesloten, werd woensdag door de kantonrechter in vrijheid gesteld. De magistraat is tot dit besluit gekomen aan de hand van de getuigenverklaringen. De rechter hield er rekening mee en was van oordeel dat de zaak nu anders kan worden beoordeeld.
Advocaat Murwin Dubois staat de verdachte juridisch bij. De brigadier wordt verweten een winkelier te hebben opgelicht van een bedrag groot US$ 50.000. Op de zitting waren 5 getuigen gedagvaard, waarvan 4 zijn gehoord. Vanwege het late tijstip zal de vijfde getuige op 29 maart worden gehoord. De brigadier werd aangezegd om aanwezig te zijn op de volgende zitting.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!