Havo 2-studenten beginnen morgen met so’s

De Havo 2-studenten zullen vanaf morgen, woensdag,  beginnen met de so’s (schoolonderzoeken). De achterstanden in de leerstof  zijn in de afgelopen week en in het weekeinde ingehaald,  waardoor de examenklassers nu gereed zijn voor het schoolonderzoek. Dit zegt Henry Hassankhan, die als interim manager is aangesteld op voornoemde school. Ook de vierde klassen zijn zo goed als op schema. De repetities  die gewoonlijk voor de Paasvakantie worden afgenomen, zijn evenwel verschoven, omdat er enkele dagen in de vakantie zijn ingeroostered voor inhaallessen. Afhankelijk van het aantal ingehaalde lesuren  zal worden beslist of  enkele vakken toch nog voor de vakantie kunnen worden getoetst. Hassankhan bevestigt dat de situatie op de school volledig genormaliseerd is. Hij blijft evenwel zijn werk als interim manager doen, zolang dat nodig is. Hij hoopt dat de school zo gauw mogelijk terug gaat naar de orde van de dag.
Het onderwijs op het Havo 2 was voor een week volledig lamgelegd vanwege een staking van  het lerarenkorps. Een conflict tussen de leraren en directeur zou de directe aanleiding zijn geweest voor deze werkneerlegging. De Bond van Leraren nam de staking over en fungeerde tijdens de onderhandelingen met het Minov als vertegenwoordiger en gesprekspartner van de Havo 2-leerkrachten.  De actie begon op 27 februari jongstleden. Op 5 maart bereikten het Minov en de BvL/actievoerende leerkrachten een akkoord, op grond waarvan de staking werd opgeheven.  Het akkoord houdt in dat een gedelegeerde manager voorlopig de leiding heeft op deze school en de communicatie voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken met de gedelegeerde manager plaatsvindt. Voorts wordt er een arbeidspsycholoog aangesteld die zal werken aan de begeleiding van de leraren, teneinde te komen tot een goede werkverhouding.  Met de BvL wordt in overleg getreden betreffende vermeende benadeling met betrekking tot de rechtspositie van de leraren.

error: Kopiëren mag niet!