Mensen met een visuele beperking beleven op succesvolle wijze kunst

Op zaterdag 10 maart is de Stichting van de Mens met een Visuele Beperking,onder leiding van Henk Plein, afgereisd naar Waterland Art Garden te Domburg, alwaar er een kunstexpositie plaatsvond. Dit op initiatief van 1 der exposanten. De beeldhouwer Iwan Verwei exposeerde aldaar. Myrsa Axewijk, eigenares van Waterland Art Garden, heeft voortreffelijk voorbereidend werk gedaan. De opzet was om te zien in hoeverre mensen met een visuele beperking konden worden betrokken bij het beleven van kunst, in deze dus beeldende kunst. Na een welkomstwoord, een voorstellingsronde, een drankje en het bespreken van de begeleiding, begaven de bezoekers met begeleiding zich naar de tuin, alwaar de kunstwerken waren opgesteld. In groepjes van ongeveer 4 mensen met een beperking inclusief begeleiders werden de beelden bezocht en bekeken. De uitkomst was verrassend. Razendsnel konden de mensen zowel reguliere als abstracte beelden herkennen op de tast. De natuurlijke omgeving van de tuin bracht ook de benodigde sfeer om de kunst echt te beleven.
De voorstellingsvermogens liepen uiteen, evenals bij zienden. Na de rondleiding in de tuin volgde er een vragenronde. Hierbij moesten de mensen met een visuele beperking vertellen wat ze ervaren hadden. Het thema van de beeldhouwer was liefde en vruchtbaarheid. Allerlei aspecten kwamen bij het verhalen van de ervaringen naar boven: vanaf voorstellingsvermogen, gedetailleerde herkenningsobjecten tot materiaal. De beeldhouwer werkte in een combinatie van hout en steen. “Al met al kunnen wij stellen dat beleving van met name beeldende kunst in grote lijnen niet verschilt van de beleving door zienden. Iedereen, dat wil zeggen mensen met een beperking, de organisatie en de begeleiders vonden het een geslaagd experiment en voor herhaling vatbaar. Jammer dat de media het hebben laten afweten. Dit zou een uitstekende gelegenheid zijn geweest de gemeenschap bewust te maken van hoe (normaal) mensen met een visuele beperking kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.”
De bedoeling van de exposant en de organisatie is dan ook een voorbeeld te stellen voor andere organisaties. ‘Bij georganiseerde activiteiten wordt zoals bij vele andere zaken de doelgroep frequent over het hoofd gezien.’ Zij hopen dan ook hiermee een aanzet te hebben gegeven tot nadenken voor andere organisaties hoe deze doelgroep te betrekken bij hun activiteiten. De dag werd afgesloten met Afrikaanse muziek, gebracht door enkele percussionisten onder leiding van dhr. Michael Shaquison. Ook voorzitter Henk Plein van de stichting deed mee als gast met dit gezelschap. Sombra leverde een prachtige bijdrage met zijn voortreffelijke woordkunst. Zo hebben de mensen met een visuele beperking genoten van beeldende kunst en geweldige woordkunst van voornoemde dichter.

error: Kopiëren mag niet!