Voorzitter SPBA blij met interventie Rijstorgaan

De regering heeft besloten om alle rijstboeren tegemoet te komen met SRD 130 per geoogste hectare padie. Dit, ter stimulering van de inzaai van padie voor het komende seizoen. Harrynannan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), zegt toch wel blij te zijn met deze incentive van regeringszijde. “Het is een druppel op een hete plaat, maar ik ben tevreden. Tenminste is hiermee de eerste stap in de goede richting gezet.” Echter had hij een ander voorstel gedaan. Hij had voorgesteld om de boeren tegemoet te komen met SRD 250. Badresein Sital van het Rijstorgaan heeft aan de boeren medegedeeld dat behalve het geven van incentives, er gewerkt zal worden aan de infrastructuur en verlaging van de rente van het Agrarische Kredietfonds bij de Landbouwbank. Oemraw meent dat indien al deze zaken daadwerkelijk uitgevoerd worden, de rijstsector kan floreren. Hij is zich wel terdege van bewust dat de belofte niet binnen een seizoen gerealiseerd gaat kunnen worden.
Met de boeren is er ook gesproken over goedkoop ureum, maar Oemraw hecht niet veel geloof hieraan. De SPBA-voorzitter zegt dat het heel goed zou zijn als het Rijstorgaan de renteverlaging als eerst aanpakt. De boeren zouden een soepele lening kunnen nemen en grote investeringen kunnen plegen in de aanplant van padie. Waarvoor hij nu wel vreest, is dat de tegemoetkoming niet doorberekend zal worden in de padieprijs. Op de wereldmarkt is de prijs vanaf vorig jaar september enorm gedropt. De prijs van rijst is gekelderd van US$ 650 per ton naar US$ 510 in februari. De dalende trend zal zich nog voortzetten. Voorspeld wordt dat de prijs naar US$ 500 zal gaan.

error: Kopiëren mag niet!