Zandtransport op de Suralcoweg stopgezet

De commissariaatleiding van Para heeft gisteren een bespreking gehad met transporteurs van zand op de Suralcoweg, om te komen tot een besluit voor onderhoud van de weg. Het commissariaat besloot per heden tot stopzetting van het transport over te gaan vanwege de hevige regenval. Met de zandtransporteurs is een ordelijk onderhoudssysteem van de weg afgesproken. Transporteurs dienen schriftelijk toestemming te hebben van het commissariaat om gebruik te mogen maken van de weg. Daarin zijn enkele voorwaarden opgenomen waaraan zij zich moeten houden. Alle transporteurs zullen hun arbeiders per heden inzetten om watersleuven te maken in de weg. Voor dit moment wordt daartoe geïnspecteerd door de Civieltechnische Dienst van Para, om te komen tot een begroting voor rehabilitatie van de weg. Het ligt in de bedoeling dat elke transporteur naar vermogen en activiteit een bijdrage levert voor de aanpak van de weg.
De buurtbewoners van de Suralcoweg geven bij monde van de belangenbehartiger, William Koo, aan, dat trucks continu op en neer rijden, zelfs ook in de avonduren. De weg wordt daardoor onbegaanbaar voor kleine voertuigen. De buurtbewoners kunnen vanwege de slechte staat ook moeilijk te voet over de weg. Schoolkinderen worden in grote DAF-bussen vervoerd. Met de maatregelen van het commissariaat hopen zij dat er continue onderhoud zal zijn.

error: Kopiëren mag niet!