Paranen gebelgd over gezondheidsvoorzieningen

Ontevreden jongeren van plantage Onverwacht hebben afgelopen zaterdag bij  parlementslid Ricardo Panka hun misnoegen geuit over de gezondheidszorg op Onverwacht en omgeving. De jongeren lichtten Panka in dat het bestuurscentrum van Para niet beschikt over een ambulance en ook niet over een dokter die permanent ter plaatse is, ook na reguliere diensttijden. Bij verkeersongevallen moet er een ambulance vanuit gezondheidscentrum Libi Makandra komen of uit Paramaribo. In spoedgevallen worden zieken met eigen vervoer naar Paramaribo gezonden voor medische hulp. Recentelijk kwam een vrouw van de plantage in het voertuig van haar zoon te overlijden toen hij haar met spoed naar de dokter op Lelydorp vervoerde. Volgens de jongeren kon haar leven gered zijn als ze plaatselijk medische hulp kreeg van een wachtdokter of als ze in een ambulance aan de zuurstof kon zitten.
Panka gaf op zijn beurt aan dat hij steeds weer deze zelfde klachten heeft moeten aanhoren. Ook in hoorzittingen zijn ze voorgelegd. De districtsleiding heeft volgens Panka ook aan de bel getrokken bij de Stichting Regionale Gezondheidsdienst en bij de leiding van het ministerie van Volksgezondheid, maar er komt maar geen oplossing.
Bij het gesprek merkte een der jongeren op dat er geen ambulance is op de Internationale Johan Adolf Pengel Luchthaven. De dokterspoli Zanderij heeft wel een ambulance, maar de luchthaven zou zeker over eentje moeten beschikken, compleet met getraind personeel. Het parlementslid beloofde de jongeren dat hij deze klachten persoonlijk zal doorgeven aan VGZ-minister Waterberg. Hij betreurde ook het feit dat ondanks er een dokterswoning staat op Onverwacht, de arts toch moeilijk te bereiken is op dit adres. Ook hierover moet gesproken worden met RGD, zegt Panka.
De jongeren bespraken eveneens de slechte verkeersveiligheid van de Indira Gandhi- en de J.F. Kennedyweg. Er is volgens hen vaker aangegeven dat er drempels moeten komen in de buurten waar schoolkinderen de oversteek doen. In het verleden is er een stille loop gehouden en een petitie aangeboden aan de voormalige districtcommissaris, nadat een auto met grote snelheid inreed op een groep schoolkinderen. Twee schoolkinderen lieten daarbij het leven. Panka was eveneens bekend met deze klachten en gaf aan dat de situatie te Copieweg, waar er een nieuwe voj-school is geopend, een levensdreigend gevaar vormt  voor de schoolkinderen. De situatie aldaar is zeer gevaarlijk, omdat de school zich bevindt in een bocht en het in- en uitstappen van schoolkinderen geschiedt langs de weg. Panka zal hierover praten met de ministeries van Justitie en Politie en met Openbare Werken.
Volgens de voorlichtingsmedewerker van RGD, Raymond Ritfeld, wordt er hard gewerkt aan het verhelpen van de problemen die aangekaart zijn door de Paraanse gemeenschap; er is nu al een oplossing. De RGD zal in Para 3 ambulances stationeren, respectievelijk te Zanderij, Onverwacht en La Vigilantia. De ambulances staan al op het complex van de RGD, maar moeten nog uitgerust worden met alle medische attributen en  benodigdheden.  Volgens Ritfeld kan het een maand tot anderhalf duren voordat alles rond is voor de overdracht van de ambulances. De relatie tussen RGD en de districtsleiding is optimaal. Afgelopen donderdag is er een goed gesprek geweest met dc Jerry Miranda. Daarbij is de toezegging reeds gedaan voor een structurele oplossing die zal moeten leiden tot een continue goede service van de dienstverlening, meldt de burgerinformatiecentrum van Para.

error: Kopiëren mag niet!