Zaterdagse opening CBB slaat goed aan bij publiek

De kantoren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) te Flora en Combe hebben na jaren de deuren wederom op de zaterdag open voor het publiek. Als pilot zijn deze twee kantoren in aanmerking gekomen. Op CBB Flora was het vanaf de opening om 08.00 uur een gaan en komen, terwijl op Combe de klanten druppelsgewijs tijdens de gehele openingstijd binnenkwamen. Beide bureaus zijn zaterdags van 08.00 uur tot 12.00 uur toegankelijk voor het publiek.
Het idee om de openingstijden van de CBB kantoren te verruimen ter tegemoetkoming van vooral de werkende klasse kwam van het assembleelid Rabin Parmessar. Hij maakte hiervan gewag in het parlement tijdens de begrotingsbehandeling. Parmessar nam een kijkje op het CBB-kantoor Combe.  Hij is heel blij dat de regering zijn verzoek heeft gehonoreerd en daaraan binnen korte tijd invulling heeft gegeven. Het assembleelid hoopt dat op langtermijn alle dienstverlening van de overheid ook deze richting opgaat, zodat het gemakkelijker wordt voor de bevolking. Er zou ook een mogelijkheid geschapen moeten worden om de gebouwen handicapvriendelijk te maken.
De verruiming van de openingstijden houdt in dat de personeelsleden nu hun zaterdagen moeten inleveren. Soemarmie Mentowidjojo, hoofd CBB Combe, geeft aan dat er in het begin  wel protesten zijn geweest om op de zaterdagen te werken. Maar later was dat veranderd in enthousiasme. De ambtenaren zullen voor deze extra dag overuren uitbetaald krijgen.
Earl Tokarijo, beleidsadviseur ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), zegt dat er data verzameld zal worden. Er zal een evaluatierapport opgemaakt worden, waaruit zal blijken of dit pilotproject verder uitgebreid moet worden naar de andere bureaus. Het ministerie van Biza werkt aan het beleid van een plaats onafhankelijk maken van burgerzaken. Dit houdt in dat men dan naar elk bureau moet kunnen stappen voor hun burgerzaken en niet perse naar het wijkkantoor. Volgens Tokarijo zijn ze goed op weg. Met de uitbreiding van de openingstijden van CBB is de eerste stap gezet in het transformatieproces van het ministerie, zegt Tokarijo. Hij geeft aan dat er veel vraag is voor het maken van identiteitskaarten in het weekend. Aan de hand van de verzamelde data zal nagegaan worden wat de behoefte is. Afhankelijk van de behoefte zal gekeken worden of de openingstijden voor de aanmaak van identiteitskaarten ook verruimd kunnen worden. De  beleidsadviseur meent dat het project de eerste dag al goed is aangeslagen bij het publiek.
Een cliënt, Janice Vasseur, is heel blij met de nieuwe openingstijden. “Zo, dan hoef ik geen verlof te nemen om mijn burgerzaken in orde te maken.”
Harold vindt het een goed initiatief. “Nu hoef je niet meer twee dagen te wachten op een uittreksel of een andere verklaring indien je het dringend nodig hebt. Want vroeger als het weekend was, dan moest je wachten tot maandag. Het biedt ook een enorme verlichting aan werkenden en schoolgaanden”, zegt Harold.

error: Kopiëren mag niet!