Bouva vraagt regering om in te grijpen

Parlementariër Melvin Bouva vroeg gisteren in het parlement de aandacht voor de ontstane situatie op Havo 2. De situatie is volgens Bouva nog lang niet opgelost. De parlementariër zegt dat hij de zaak goed heeft gevolgd. De leerlingen zijn ontevreden en enkele leerkrachten zijn ontevreden, maar dat mag, meent Bouva, omdat dat hun goed recht is. De leerlingen zijn radeloos en paniekerig.
Bouva zegt de actie van de vertegenwoordiging van de leerkrachten, met name de BvL, niet te begrijpen. Er zou sprake kunnen zijn van een communicatiestoornis tussen de directeur van de school en de overige docenten. Hij vindt dat men niet zo rigoureus kan omgaan met het belang van de studenten. Dit probleem zou middels dialoog ook opgelost kunnen worden. Hij vraagt zich af of de situatie op de school een reden is om te gaan staken. ‘De zaak moet goed doorgrond worden. Er zal nagegaan moeten worden of er een conflictsituatie heerst of er sprake is van een politiek steekspel.’ Het assembleelid bekritiseert het feit dat de BvL zonder uitputtend te hebben gesproken met de directie van de school of inspectie of de directeur van het  minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, staande de vergadering het besluit neemt om te staken. De uniforme schoolonderzoeken op deze school zijn tot nader orde uitgesteld. Bouva’s opvatting is dat in deze periode  de verantwoordelijkheid wel wordt verwacht van de docenten en de Bond van Leraren. Hij roept de regering op om als er vandaag geen oplossing wordt bereikt hun weg te zoeken naar de groene tafel om de BvL en de leden te dwingen het pad van dialoog te kiezen en niet het pad van staking.
Minister Raymond Sapoen van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft voorgesteld om een commissie van goede diensten in te stellen. Hierin zullen Harold Rusland, Humphrey Berggraaf en Carl Breeveld zitting hebben. Carl Breeveld hiermee geconfronteerd, zegt van niets op de hoogte te zijn over zijn betrokkenheid in deze commissie. De actie van de leerkrachten van Havo 2 wordt voortgezet, ondanks het feit dat de BvL meegaat met het voorstel van het minov.
Aanleiding tot de actie is dat de er al een hele poos nauwelijks contact zou zijn tussen de directeur en de leraren van Havo 2, onder wie ook de twee onderdirecteuren. De docenten eisen het vertrek van de directeur.

error: Kopiëren mag niet!