Advocaat stelt zich persoonlijk garant in fraudezaak Surpost

Advocaat Irvin Kanhai stelt zich persoonlijk garant voor eventuele betaling van de schade in de fraudezaak van Surpost. In deze zaak staan ex- directieleden terecht. Kanhai staat de verdachte Mohamedoemar Kariman juridisch bij. De raadsman is de mening toegedaan dat indien er in deze zaak een vonnis wordt geveld hij het verduisterd bedrag respectievelijk SRD22500  en  US$ 6000 terug zal betalen. Kanhai heeft bij zijn verzoek de medische achtergronden van zijn cliënt belicht.
In deze zaak zijn Carlo Godlieb, Steve Ravenberg en Kariman Mohamedoemar aangehouden. Het drietal wordt verdacht van verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Money Laundering. De verdachten zitten reeds drie maanden in voorarrest.
Kantonrechter Sieglien Wijnhaard stelde deze zaak uit wegens bijzonder omstandigheden. De desbetreffende griffier heeft namelijk twee processen-verbaal (PV’s) niet tijdig aan de rechter overhandigd. De griffier zelf kon wegens ziekte niet op de zitting aanwezig zijn. De raadslieden van de verdachten hebben allemaal het verzoek aan de rechter gedaan om de voorlopige hechtenis van hun cliënt op te schorten. Advocaat Joan Nibte verdedigt de verdachte Ravenberg. Zij was van mening dat de rechter-commissaris in december had aangegeven dat de inverzekeringstelling onrechtmatig is. Toen had het Oprenbaar Ministerie hoger beroep aangetekend. Daarbij werd aangegeven dat er nog wat ruimte nodig was om wat specifieke zaken te onderzoeken. Nibte zegt dat het onderzoek vrijwel is afgerond. Volgens haar zijn er geen gronden meer aanwezig om de voorlopige hechtenis te continueren. Ook Advocaat Frank Truideman heeft hetzelfde verzoek gedaan jegens de verdachte Carlo Godlieb. Hij gaf aan dat Godlieb geen salaris meer ontvangt. Hij heeft studerende kinderen in het buitenland. De raadsman stelde de rechter garant dat Godlieb op elke zitting aanwezig zal zijn. Er hoeft geen vrees te zijn voor vluchtgevaar. Truideman deed hierop het voorstel aan de rechter om eventueel het paspoort van Godlieb in te vorderen.
De magistraat stelde deze zaak uit naar 22 maart. Op 7 maart zal zij het verzoek van Kanhai in behandeling nemen.  Kanhai gaf aan dat zijn cliënt geen adequate medische behandeling krijgt in de inrichting. De arts heeft zijn bevindingen op papier gezet. Kariman lijdt aan hoge bloeddruk. Het OM was de mening toegedaan dat er nog ernstige bezwaren aanwezig zijn tegen de verdachten. Ten aanzien van Kariman gaf de vervolgingsambtenaar aan dat indien de ziekte levensgevaarlijk is de arts hem gelijk moest laten opnemen in een ziekeninrichting.  Deze zaak wordt op 22 maart hervat. Op de volgende zitting zullen vijftal getuigen worden gehoord.  Alle verdachten blijven tot dan aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!