Moestadja installeert raad van toezicht Pensioenfonds

Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken heeft vrijdagmorgen de raad van toezicht bij het Pensioenfonds geïnstalleerd. Het bestuur van het fonds was al geruime tijd gedeeltelijk bemand. Conform de eis van de Wet van Raad van Toezicht moest een nieuw orgaan benoemd worden, teneinde een optimaal functioneren van het Pensioenfonds Suriname te garanderen. De raad is benoemd voor de duur van vijf (5) jaren en wordt geleid door de directeur van Binnenlandse Zaken, Adjai Moensi. Verder hebben in de raad zitting Soenarijo Moestadja (namens Binnenlandse Zaken), Edmund Leilis (namens het ministerie van Financiën), Ronald Hooghart (namens de personeelsdelegatie in de commissie voor Georganiseerd Overleg), Dorothy Telting (namens de personeelsdelegatie in de commissie voor Georganiseerd Overleg) en Maya Srihar Doobe (namens Binnenlandse Zaken, tevens secretaris).
Minister Moestadja gaf aan dat het de bedoeling was om een vertegenwoordiger voor de Bond van Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) in de raad op te nemen. Echter voorziet de wet hierin niet. De bewindsman verwacht een sterk opererende raad, die controle uitoefent op het werk van het totale fonds. Met het benoemen van een voltallige raad verwacht de minister een goede toekomst voor het fonds.
Voorzitter Moensi bedankte de minister voor het vertrouwen dat in de groep is gesteld. Het uiteindelijke doel is dat het fonds een verandering ondergaat, waardoor het belang van alle gepensioneerden beter gediend wordt. De werkprocessen moeten efficiënter lopen, vindt de voorzitter. Er moet volgens Moensi een zodanige situatie geschapen worden dat personen die gepensioneerd zijn, gemakkelijk toegang hebben tot het fonds.
De raad is verantwoording verschuldigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en brengt maandelijks verslag uit.

error: Kopiëren mag niet!