CBvS verwacht 5 tot 6% inflatie eind dit jaar

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) verwacht dat de inflatie eind van dit jaar tussen de 5 en 6 % zal komen te liggen. De inflatie was het vorige jaar 15,3%). De bank baseert haar prognose op de voortzetting van het gematigd fiscaal en monetair beleid en op het inflatiepatroon van de laatste acht maanden.
“In deze prognose is ook de internationale consensus verwerkt, die inhoudt dat de wereldwijde voedsel- en brandstofprijzen in ieder geval gedurende de rest van 2012 stabiel zullen blijven”, zegt de CBvS in een persbericht. Er wordt ook van uit gegaan dat Suriname gevrijwaard zal blijven van binnenlandse inflatieschokken.
De bank verwacht niet dat vanuit de regering belasting er andere maatregelen genomen zullen worden met inflatoire effecten. Er wordt ook van uitgegaan dat de loonmaatregelen – die in de regel een sterk indirect effect hebben op de inflatie – gematigd zullen zijn.
“Het patroon van de verwachte inflatie in 2012 is opmerkelijk. In de komende twee maanden verwachten we een scherpe daling in de jaarinflatie en we verwachten dat metingen van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in februari en maart 2012 zullen resulteren in inflatiestatistieken, die een daling zullen weerspiegelen van 15,3% in december 2011 naar minder dan 7% in maart 2012”, stelt de bank.
Begin 2011 werd een zeer hoog inflatiecijfer genoteerd. De gemiddelde maandinflatie in januari-april vorig jaar was 3,1% en daalde tot 0,3%. De hoge inflatie was volgens de CBvS bijna geheel te wijten aan het effect van de beleidsmaatregelen in januari. Toen werd de munt met 20% gedevalueerd, terwijl de government-take op brandstof werd verhoogd.
De maatregelen hadden een doorwerking op onder andere transportkosten, voedselprijzen en communicatietarieven. De accijnsverhoging op alcohol en tabak, dreef de inflatie in oktober vorig jaar met 0.5% omhoog. Anders zou de inflatie in die maand op nul zijn uitgekomen, volgens de CBvS.

error: Kopiëren mag niet!