Arbeidsinspecteurs voeren verhoogde controle ter naleving arbeidswetgeving

Het komt veelvuldig voor dat de Chinese winkeliers zich niet houden aan de wettelijk toegestane uren. Werknemers moeten meestal 12 tot zelfs 14 uren arbeid verrichten zonder dat daartegenover een vergoeding staat. Minister Ginmardo Kromosoeto van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) hiermee geconfronteerd, zegt dat deze klachten hem al lang hebben bereikt.
De Arbeidsinspectie is thans daarom ook met een verhoogde controle bezig. Niet alleen om dit gegeven te toetsen, maar ook om de mensen van informatie te voorzien.  Minister Kromosoeto zegt dat de verhoogde controle geenszins de bedoeling heeft om werkgevers onaangenaam te zijn, maar ze erop te wijzen dat ze zich aan de regels moeten houden. Er wordt door de arbeidsinspecteurs nagegaan of de arbeidswetgeving, die voorziet in de uitbetaling van overwerk en een aantal andere compensaties, wordt nageleefd door de werkgevers. Aan de andere kant moeten de werknemers ook geïnformeerd worden. Ook de nieuwe groep Chinezen moet geïnformeerd worden. Er moet gekeken worden hoe de communicatie bij deze groep opgevoerd kan worden, aangezien zij het Nederlands niet machtig zijn.
De bewindsman geeft aan dat de winkelpersoneelsleden zich ook kunnen beschermen door zich te verenigen. Ook is het goed dat zij zich verdiepen in hun rechten en plichten. Daarom dat het ministerie de arbeidstip geeft. Het dient als een tool om de mensen wegwijs te maken wat hun rechten zijn.
Het werk van de arbeidsinspecteur is om toe te zien dat de arbeidswetgeving wordt nageleefd. Het aantal arbeidsinspecteurs is volgens Kromosoeto voldoende om het werk te doen. Doch zal een evaluatie moeten uitwijzen of er versterking nodig is of dat het kader gewoon geüpgraded moet worden. De bewindsman acht het van eminent belang dat een ieder die in Suriname werkt of werk verschaft de Surinaamse wetgeving opvolgt.

error: Kopiëren mag niet!