Teachers Research Center op OS Meerzorg

De Openbare School Meerzorg heeft gisteren haar Teachers Research Center in gebruik genomen. De symbolische overdracht vond plaats door de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Raymond Sapoen, in aanwezigheid van leerkrachten en leerlingen. Landelijk zullen er tien van dergelijke centers overgedragen worden aan het ministerie van Onderwijs. De centers moeten onder andere fungeren als trainingcentra voor leerkrachten. Zij worden in de gelegenheid gesteld bij elkaar te komen en discussies te voeren betreffende nieuwe ideeën voor het opkrikken van het onderwijs. De centers kunnen ook dienst doen voor het houden van trainingen en workshops.
Onderwijsminister Raymond Sapoen benadrukte dat er meer in dergelijke projecten geïnvesteerd moet worden. Deze zullen zeker bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit in het onderwijs. ‘Het is niet alleen een center bedoeld voor Meerzorg, het is uiteraard bedoeld voor heel Commewijne’, sprak de bewindsman. Alle scholen en leerkrachten van het betreffende district kunnen er gebruik van maken. Er wordt thans gewerkt aan verbeteringsprocessen. Dit vindt plaats in samenwerking met ngo’s op verschillende scholen. De bewindsman sprak in termen van het verbeteren van de leeropbrengsten. Dit moet niet slechts gebaseerd zijn op het verbeteren van de slagingspercentages, maar ook het inhoudelijke van het onderwijsproces. Sapoen stelde hierbij het klaslokaal en de leerlingen centraal. Het doorvoeren van veranderingen binnen het onderwijsproces moet doorslaggevend zijn.

error: Kopiëren mag niet!