“Suriname heeft meer technische mensen nodig”

“Wanneer je straks van school komt, moet je een goede baan kunnen vinden. Volgens ons heb je straks veel meer kans om die baan te vinden als je voor een technisch beroep hebt gekozen. Suriname is een land in ontwikkeling en we hebben dus veel meer technische mensen nodig dan er nu beschikbaar is. Hou dat in gedachten bij het bepalen van de richting die je kiest.”
Zo sprak minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen vrijdag  tijdens de ‘Beroepen Oriëntatiedag’ in het LSB Stadion te Lelydorp. De studenten van de omgeving Lelydorp in het district Wanica waren massaal opgekomen voor deze bijeenkomst, die in samenwerking met Inspectie Onderwijs van het district was georganiseerd. Ruim 700 studenten van diverse scholen uit de omgeving waren op de uitnodiging afgekomen.
Het thema van de dag was “Oriënteer je goed voor een gericht beroep”. De afdelingshoofden van de Dienst Elektrificatie, de Dienst Watervoorziening en de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst van het ministerie gaven in hun presentaties een beeld van het werk dat door de verschillende afdelingen van NH wordt verricht. De bedoeling was om de studenten een beeld te geven van wat er achter een bepaald beroep schuilging. De minister sprak de hoop uit dat de studenten zich niet alleen concentreren op het werk van het ministerie van Natuurlijke hulpbronnen. Hij hoopt dat de studenten door deze dag geprikkeld raken en naar meer technische mogelijkheden op zoek gaan, dan alleen de beroepen die ze nu kennen.
Onderwijsinspecteur Joe Koorndijk van Wanica was lovend over het initiatief en over de belangstelling van de zijde van de scholieren.  Ook voorlichtingsmedewerker Pernell Glorie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen kijkt terug op een geslaagde activiteit. De studenten hebben zich van hun beste zijde laten zien en je merkte duidelijk op dat zij goed doordachte vragen stelden. Het streven van het ministerie is erop gericht om door middel van deze voorlichtingsdagen de studenten zich goed te laten oriënteren voordat ze een beroepskeuze maken. In november 2011 is in het district Nickerie de kick-off voor deze “Beroepen Oriëntatiedag” gegeven. Dit project werd uitgevoerd voor de leerlingen en studenten van mulo B 3e en 4e klas, LTS 3e en 4e klas, natin en vwo-havo en het zal een wederkerig karakter hebben.

error: Kopiëren mag niet!