‘Gesjoemel met melkpoeder nekslag voor melkveeboeren’

‘Wij zijn bang om openlijk in de media te verschijnen. Straks worden we gedupeerd en wordt onze melk afgekeurd. De mensen kunnen ook behoorlijk rancuneus gaan doen’, zeggen enkele melkveeboeren heel bezorgd aan de krant. ‘Het is geen probleem van vandaag dat de opkopers poedermelk oplossen in de opgehaalde melk en deze vervolgens aanleveren bij de Melkcentrale. In 2008 was deze kwestie reeds aangekaart. Echter, vanwege het ontbreken van een adequaat functionerend controlesysteem kunnen de opkopers die zich schuldig maken hieraan, ongestoord hun gang gaan’, stellen de melkveeboeren.
Zo deed zich in 2008 een opmerkelijk incident voor waarbij de Melkcentrale opgescheept zat met 22.000 liters melk. Deze hoeveelheid  was zoveel dat er melk weggegooid moest worden. Een week lang is extra controle gehouden, vooral bij de keuring van de binnengekomen rauwe melk. Dit had als gevolg dat de hoeveelheid van 22.000 liters melk daalde naar 16.000 liters en bleef schommelen op dit aantal. Er was een overschot van zeker 6.000 liters. De melkveeboeren vragen al jaren dat zij zelf hun melk bezorgen bij de Melkcentrale en niet afhankelijk zijn van de opkopers. ‘Wij willen een nummer krijgen en zelf onze melk bezorgen.’ De opkoop van een liter rauwe melk geschiedt tegen een bedrag van SRD 2.50.
De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Melkveeboeren ( VSMB), Laurence Perreira, zegt dat reeds een tijdje terug klachten zijn gedeponeerd bij de leiding van de Melkcentrale. ‘Maar ze doen helemaal niets.’ Volgens Perreira wordt onder een hoedje gespeeld met verschillende afdelingen. ‘Het is een bedrijf in een bedrijf. Het normale vetgehalte van de rauwe melk moet 3.5 zijn. Het vetgehalte bij bepaalde opkopers die melk leveren, is 1.9 en soms 2.1. En dat spul wordt goedgekeurd, dan heb ik al veel gezegd.’
‘Wij gaan de Melkcentrale aansprakelijk stellen’, zegt Pereira steevast. ‘Een van de opkopers of verschillende opkopers spelen een vies spelletje.’ Volgens Perreira moet niet uit het oog verloren worden dat vooral de melkveeboeren de dupe worden van deze ontoelaatbare handelingen van de opkopers.
Dagblad Suriname sprak met de directeur van de Melkcentrale, Dewkoemar Sitaram. Hij zegt ook geruchten in de wandelgangen opgevangen te hebben dat opkopers melkpoeder zouden oplossen in de opgehaalde melk. Hij stelt dat dit niet rendabel zou zijn. De meest goedkope normale blik melkpoeder kost in de winkel bijkans SRD 15. De melkveeboeren beweren echter dat de opkopers die zich schuldig hieraan maken, forse winsten boeken. De opkoopprijs van een liter rauwe melk bedraagt SRD 2.50. Uit een blik melkpoeder krijgt men vele liters opgeloste melk.
Asha Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!