Livo ontvangt volleybalmateriaal

De vereniging Livo uit Livorno in het district Wanica heeft op woensdag 15 februari 2012 enkele spullen ontvangen van de Hoofdafdeling Onderzoek, Informatie en Kadervorming (OIK) uit handen van onderdirecteur Rudi Esajas. De geste bestond uit 28 shirts en shorts, 10 volleyballen en 1 volleybalnet, die in ontvangst werden genomen door Irma Amier, die voorzitter is van de vereniging.
Het Ministerie heeft gemeend Livo te voorzien van deze middelen, nadat  een beroep werd gedaan door deze vereniging haar bij te staan. De vereniging heeft de afgelopen 3 jaren goed gepresteerd in diverse competities en geeft aan de nodige middelen goed te kunnen gebruiken voor haar verdere ontwikkeling.
Behalve materiële ondersteuning staat het Ministerie ook bij met technische bijstand in de vorm van het inzetten van deskundige Cubaanse volleybaltrainers aan 3 verenigingen. Dit jaar worden VV Livo, Marwina (Marowijne) en Parthani (Pontbuiten) in het genot gesteld.
Volgens Raymond Gilson, medewerker op de afdeling Opleiding en Vorming en tevens begeleider binnen het project, wordt de Cubaanse volleybalcoach Sergio Valdez ingezet bij Livo en Parthani, terwijl Lucas Castillo de vereniging Marwina bijstaat. Voorzitter Amier was zeer ingenomen met de spullen die Livo in ontvangst heeft mogen nemen. ‘Het is meer dan wij hadden verwacht’, zei de voorzitter zeer tevreden.

error: Kopiëren mag niet!