‘Surinaamse medici niet gecriminaliseerd’

Het ministerie van Volksgezondheid betreurt de verkeerde interpretatie en stortvloed van negatieve uitspraken die zijn gedaan naar aanleiding van de beantwoording van vragen van minister Celsius Waterberg in DNA op 7 februari 2012. ‘De bewindsman bracht  tijdens de begrotingsbehandeling onder de aandacht dat er recentelijk vernieling c.q. sabotage heeft plaatsgevonden van apparaten die de Cubaanse oogmissie gebruikt  in  het ’s Lands Hospitaal. Minister Waterberg noemde dit voorval een criminele daad, maar heeft nimmer de intentie gehad om Surinaamse medici, waaronder hemzelf, te criminaliseren. Integendeel heeft de bewindsman het werk van Surinaamse medici in dezelfde toespraak geprezen en daaraan toegevoegd dat de lange wachtlijsten bij met name de oogartsenpoli’s aangeven dat er nog steeds een tekort is aan oogartsen in Suriname.’
‘Het besluit om in 2005 het Milagros-aanbod van de Cubaanse president te accepteren en het verwelkomen van sociale oogmissies uit met name de Verenigde Staten, zijn allemaal bedoeld om de lange wachttijden voor patiënten of de geringe oogzorg in bepaalde delen van Suriname,  zoals verre districten en het binnenland, tegen te gaan. Met dit als uitgangspunt heeft het Milagros team tussen 2005 en 2010 ruim 7.000 succesvolle oogoperaties verricht en zijn duizenden patiënten in alle districten meermalen onderzocht in hun directe omgeving.  Nochtans kampen oogpoli’s met lange wachtlijsten.’
De huidige regering acht het daarom noodzakelijk om de samenwerking tussen de Surinaamse en de Cubaanse overheid voort te zetten. ‘Dit neemt niet weg dat het ministerie van Volksgezondheid te allen tijde klaar staat om binnen zijn mogelijkheden tegemoet te komen aan verzoeken van de sector voor de aanschaf van apparatuur of anderszins. Het ministerie streeft naar optimale gezondheidszorg voor de burger en beoogt een goede verstandhouding en samenwerking met alle actoren die hiertoe moeten bijdragen’, aldus een persbericht van het ministerie van Volksgezondheid.

error: Kopiëren mag niet!