Nieuwe NDP-subafdelingsvoorzitter geeft voorganger flinke natrap

Zonder iemand bij naam te noemen, deed de kersverse voorzitter van de NDP-subafdeling Blauwgrond, August Budike, markante uitlatingen. De lijst van Budike won bij enige kandidaatstelling. Volgens het verkiezingsreglement van de centrale verkiezingscommissie (CVC) moest er toch worden gestemd. Dit hield de voorzitter van de verkiezingscommissie Roy Zinhagel Dagblad Suriname voor. Guillaumo van Holt was op 5 augustus bij acclamatie gekozen, maar de verkiezing werd nietig verklaard. Van Holt kon zich niet verenigen met dit besluit en sleepte de CVC voor de rechter. Vorige week werden Van Holt en zijn bestuur in het ongelijk gesteld door de rechter in kort geding. De bejaarde NDP’er bekijkt samen met zijn advocaat naar de mogelijk aan te wenden rechtsmiddelen om met zijn bestuur de subafdeling toch te leiden. Het dagelijks bestuur van de NDP-subafdeling wordt thans gevormd door  voorzitter Budike; Armand Gefferie (ondervoorzitter), Henry Wijngaarde en Maureen Andries hebben nog geen bestuursfunctie. Er hebben 177 mensen gestemd waaronder de waarnemend voorzitter van de NDP, Clairy Linger, die zelf ook in het ressort woonachtig is. Zinhagel heeft het proces-verbaal van aanvaarding voorgelezen. Hij merkte op dat er geen enkel bezwaar was tegen de kandidatenlijst en verklaarde de verkiezing bindend. De verkiezing werd gehouden op zaterdagavond jongstleden in één der lokalen van Mulo Geyersvlijt. Zinhagel gaf het nieuwe bestuur als huiswerk mee dat het een zware taak op zich heeft genomen en  voor winst moet gaan bij de grote algemene en landelijke verkiezing van 2015.
In zijn dankwoord prees Budike de verkiezingscommissie als werkarm van de CVC, ook de vele aanhangers die het vertrouwen in zijn bestuur hebben gesteld. Budike zegt dat hij terugblikt op de ‘afgesloten dictatoriale periode’. “Bijkans vijftien jaren gingen wij gebukt onder een dictator. Gisteren ging de kogel door de kerk (doelende op de rechtszaak, red.) en vandaag is het doek gevallen. Dit zal zich nooit meer mogen herhalen. Onze leden hebben geanticipeerd op deze overwinning en gingen huis aan huis om campagne te voeren. De groep heet Nieuw Elan. Tijdens het ‘campaignen’ hebben wij een leerrijke periode ervaren. Er werd voor ons open gedaan, maar de ‘Braziliaanse bijen’ kwamen op ons af. Maar de Here was met ons. Onze eerste taak is om de weerstand en barrière van de ‘Braziliaanse bijen’ te bestrijden. Het ressort wordt gekenmerkt door problemen als onvoldoende milieuhygiëne en onvoldoende scholing. Samen met u en de regionale vertegenwoordigers zullen wij zoeken naar antwoorden voor al de problemen. Wij hebben de contouren van het beleidsplan af”, zei de enthousiaste voorzitter Budike.
Oneerlijkheid en zelfzucht zullen nu plaatsmaken voor het creatief denken en daar staat Nieuw Elan voor, volgens Budike. “Er is tegen onze schenen getrapt, wij hebben moeten leven met verbaal geweld en onethisch gedrag. De kracht van Nieuw Elan moet u zoeken in nieuwe kracht”, hield de nieuwe voorzitter de aanwezigen voor. Hij riep zijn bestuursleden op om de geest van totale participatie aan de dag te leggen. De leden moeten als rolmodel dienen voor de duizenden NDP’ers van het ressort. Budike merkte ook op dat de volharding om de druk te doorstaan niet makkelijk was. Thans moeten de leden alles dat een slecht imago geeft, achterwege te laten.
Budike kreeg ook de felicitaties van Clairy Linger. Zij benadrukte dat zij voor het eerst een verkiezing heeft bijgewoond, omdat zij zelf moest stemmen. Om de neutraliteit van de verkiezing te bevorderen, ging zijn niet naar de verkiezingen en vernam alles vanuit de pers.
Ook op de subafdeling Welgelegen heeft er zich een wisseling van de wacht voorgedaan. Daar heeft Henk Kotzebu overgenomen van Mahenderpersad Gopie. Evenals Van Holt haalde ook Gopie bakzeil met zijn vordering bij de rechter in kort geding. De subafdelingverkiezing van Welgelegen is gehouden op 3 februari.
N. Ramjiawan

error: Kopiëren mag niet!