Dc Harriet Ramdien: ‘Ik laat niet met mij sollen’

Kenneth Niekoop, een ambtenaar van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, is op 10 februari door districtscommissaris Harriette Ramdien ontruimd. Niekoop is al 3 maanden op het commissariaat in Coronie is aangesteld voor het opzetten van het Bureau Informatiecentrum ( BIC). Volgens Niekoop kon hij op een gegeven ogenblik qua denken en handelen niet meer door dezelfde deur met de dc. Dit was voor hem de reden een schrijven te richten naar de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling met het verzoek overgeplaatst te worden naar Paramaribo. De dc kreeg een kopie van deze brief. Niekoop geeft tegenover Dagblad Suriname toe vanaf 19 februari niet aan het werk te zijn verschenen  zonder opgave van redenen.
De ontruiming wordt door hem bestempeld als ongrondwettelijk. Volgens Niekoop was de dc slechts vergezeld van een brigadier van politie en 7 leden van het Ondersteuningsteam. Niekoop was op dat moment in de woning. ‘Dit kan niet, terwijl de gewestelijke politiecommandant die in het district is, nooit op de hoogte is gesteld.’ Niekoop maakte persoonlijk contact op met de gpc, waarna hij de woning toch verliet. ‘Als ik wilde, kon ik gewoon in dat huis blijven.’
Dagblad Suriname maakte ook contact met Harriette Ramdien. Ze legt er de nadruk op dat Niekoop vanaf 19 februari is weggebleven zonder dat zij enig idee had waar hij was. ‘Hij nam zijn telefoon niet op, hij was onbereikbaar.’ Zij stelde het ministerie van RO op de hoogte hiervan. Het departement gaf de dc de opdracht een schrijven te richten aan Niekoop. Dit gebeurde op 30 januari. Na dit schrijven, richtte Niekoop een brief naar de directeur met het verzoek overgeplaatst te worden naar Paramaribo. ‘Het kan toch niet, je meldt je niet aan op het werk en je houdt jezelf onbereikbaar. Meneer Niekoop wilde vakantie houden in Coronie en pas werken wanneer hij dat wilde.’
De dc geeft verder aan dat aan Niekoop onderdak was geboden in een dependance van het logeergebouw. Daarin zijn ook 10 ambtenaren werkzaam voor onderhoud. Vanaf 19 januari waren zij noodgedwongen op het erf te verblijven. De dc zegt wel over een reservesleutel van het gebouw te beschikken. Zij deed het gebouw echter niet open uit privacyoverwegingen. Op 10 februari kreeg zij bericht van enkele bewoners dat zij licht zagen in een van de kamers. ‘Ik dacht dat er een inbreker daar was. Ik ga met de politie ernaar toe en wie zag ik naar beneden komen, meneer Niekoop. Ik kreeg de schrik van mijn leven. Hij hield zich gewoon schuil daar.’ Ramdien bekent dat zij Niekoop de opdracht heeft gegeven uit het logeergebouw te gaan. ‘Ik heb het gedaan en niet de politie. Ik heb de politie erbij gehaald ter bescherming van mij.’ Ramdien zegt totaal niets verkeerds gedaan te hebben. ‘Ik heb kordaat gehandeld als dc, ik laat niet met mij sollen.’
Asha Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: