Stichting Vesta neemt droom weg bij huiszoekenden

Stichting Vesta neemt dromen volledig weg van woningzoekenden die bij haar hun zuur verdiend geld  geïnvesteerd hebben in een stuk bouwrijp terrein vanwege het belazeren van deze mensen. Het gaat om percelen van 500m² te Jarikaba. Vesta staat onder voorzitterschap van Milton Welzijn. Verschillende personen die zich door deze stichting opgelicht voelen, hebben hun beklag gedaan tegenover ‘1 voor 12’. Vorig jaar trokken andere benadeelden reeds aan de bel in een radioprogramma.
Soeratminah Kromosetiko die voor twee bouwkavels in totaal € 2.400 aan de  stichting heeft betaald, kan vanaf 2010 nog steeds niet beschikken over haar percelen. Ook de toezegging van de voorzitter aan de mensen dat zij zich naar Jarikaba konden begeven voor het bezichtigen van de percelen liep spaak. Kromosetiko vertelt aan de redactie van 1 voor 12 dat ondanks meerdere malen vragen naar de relevante papieren van de percelen, zij steeds te horen kreeg dat de kwitantienummers tevens de perceelnummers waren. Kromosetiko is op verschillende momenten geweest naar het kantoor van Stichting Vesta, alwaar zij Milton Welzijn nimmer aantrof. “Ik moest steeds van een medewerkster aanhoren dat zaken wel goed komen”, zegt Kromosetiko.
“Toen het mij teveel werd, nam ik telefonisch contact op met de stichtingsvoorzitter maar tevergeefs.” De benadeelde Kromosetiko zegt dat Welzijn na een sms-bericht dat ze hem verstuurde, wel contact met haar opnam. “Tijdens dat gesprek maakte ik Welzijn duidelijk dat andere kopers hun beklag gedaan hadden in een radioprogramma.” Welzijn zou hebben gesteld dat er niets mis was en dat hij de aangewezen persoon was om mededelingen te doen als zaken wel of niet door gingen, verklaart Kromosetiko tegenover 1 voor 12. ‘Ik vroeg Welzijn met nadruk waarom wij niet de beschikking kregen over de grondpapieren maar slechts over de registratieverklaring. In de eerste verklaring is opgenomen dat men een maandelijkse aflossing mocht plegen van € 25, met een looptijd van 10 jaar.’ Kromosetiko zegt ervoor gekozen te hebben maandelijks €100 af te lossen, waardoor zij sneller van de schuld zou zijn verlost. Zij zegt nu niets anders te willen dan snel weer de beschikking te krijgen over haar geld, welke de stichting en meneer Welzijn onterecht in hun beheer hebben. ‘Ik voel mij opgelicht en ben zeer teleurgesteld in deze stichting en haar mensen.’ Kromosetiko vertelt 1 voor 12  dat zij vanaf augustus vorig jaar zowel telefonisch als persoonlijk tracht in contact te komen met Welzijn, ‘helaas zonder succes’. Ook het pand waarin de stichting gehuisvest was, is inmiddels ontruimd. Ten einde raad doet deze benadeelde aan Milton Welzijn het verzoek haar zuur verdiend geld aan haar terug te geven.
Voorzitter Milton Welzijn verklaart in reactie op de beschuldigingen dat hij thans bezig is met een financier tot verkaveling van het project. Met de potentiële financier is afgesproken dat eind februari gestart wordt met de verkaveling. Hierna zullen de meest behoeftigen in aanmerking komen voor een stuk terrein en zij die geen aflossingsachterstand hebben. Welzijn maakte tegenover de 1 voor 12-redactie ook duidelijk dat indien de mensen in de pers zouden treden en zo zijn financiering misloopt, hij de stukken zou overdragen aan de jurist van de stichting waarna hij Vesta failliet zal doen verklaren. ‘Dan heeft niemand meer iets te halen.’

error: Kopiëren mag niet!