Medische staf ‘s Lands Hospitaal weerspreekt berichten Waterberg

Met verbazing heeft de medische staf van het ’s Lands Hospitaal (LH) vanuit de media kennis genomen van de uitspraken van minister Waterberg omtrent beschadigingen aan apparatuur van de Cubaanse Oogmissie in het ziekenhuis. De staf zegt over de kwestie van beschadigde apparatuur dat nimmer overleg is geweest tussen minister Waterberg, de directie van LH en nog minder de medische staf.
“De heer B. Abia, waarnemend directeur, is bij het lezen van dit bericht zich terstond gaan oriënteren in de operatiekamer, alwaar een deel van de apparatuur, gebruikt door de Cubaanse Oogmissie, staat. Hij heeft geen beschadigde apparatuur aangetroffen.”
De medische staf merkt op dat op de oogpoli  ook apparatuur aanwezig is, waar hij echter geen toegang toe heeft, omdat de sleutels in het bezit zijn van de Cubaanse oogartsen of hun coördinator. Er zijn ook geen aanwijzingen van een inbraak.
De medische staf van het LH, heeft in spoedvergadering met de directie van LH op woensdag 08 februari 2012, terstond geëist dat er een politioneel onderzoek wordt ingesteld. Zij is van mening dat pas na grondig onderzoek er uitspraken gedaan kunnen worden.  De medische staf van het LH betreurt het ten zeerste dat door de uitspraken van de minister, medici gecriminaliseerd worden.  “De vraag is of hij (de minister, red.) zijn functie tijdelijk ter beschikking van de president zou moeten stellen in afwachting van het resultaat van het politioneel  onderzoek.”
“Het Oogcentrum in het AZP dat een enorme ontwikkeling doormaakt, is nooit betrokken geweest bij de komst van een Cubaanse Oogmissie. De medische staf van het LH zou op zijn minst een gelijkwaardige behandeling van  het Oogcentrum van het  AZP ten opzichte van de Cubaanse Oogmissie willen benadrukken.  Het blijkt dat het laatste type laserapparatuur is aangeschaft voor de missie, terwijl de vaak defecte laserapparatuur in het AZP niet vervangen wordt.”
“Het LH zou in eerste instantie met de komst van de missie niet belast worden met de kosten voor lokale componenten en apparatuur. Nu blijkt het tegendeel waar te zijn.  Het Staatsziekenfonds schiet  de kosten voor het hightech “laser-oogapparaat” voor en het LH moet conform een aan het LH opgelegde overeenkomst met het SZF,  deze gemaakte kosten voor het apparaat terugbetalen aan het SZF, zonder dat het duidelijk is  aan wie dit apparaat nu feitelijk toebehoort. LH moet ook voor de locale kosten van de Cubaanse missie opdraaien, zonder dat er enige zekerheid is of LH deze gelden terug vergoed krijgt van het ministerie. Er is namelijk nog geen overeenkomst tussen LH en het ministerie  van Volksgezondheid”, schrijft de medische staf.
“Minister Waterberg en zijn informanten zijn continue bezig de huidige regering in verlegenheid te brengen door uitspraken te doen die niet gegrond zijn”, aldus de medische staf van het ’s Lands Hospitaal.

error: Kopiëren mag niet!