Collega-bonden in stelling voor steun vakbondsstrijd BOG-personeel

Collega-vakbonden zullen zich in de strijd werpen ter ondersteuning van de actievoerende bond bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) als de regering blijft weigeren met de werknemersorganisatie te communiceren. “Die ondersteuning is ons reeds toegezegd”, zegt  John Seedorf, adviseur van de bond bij het BOG.  De BOG-medewerkers hebben gisteren tijdens een algemene ledenvergadering hun misnoegen geuit over de laksheid van de regering. De personeelsbond is aangesloten bij de vakcentrale De Moederbond. Het personeel van het BOG is al ruim twee weken in actie, omdat de regering  geweigerd heeft de verhoogde toelagen eind januari uit te betalen.
Het gaat om onder andere de voedings- en kledingtoelagen. Seedorf zegt dat de aanpassing nodig was, daar de reis- en verblijfskosten  van medewerkers die in het binnenland moeten werken, verhoogd zijn. Ook de uitrustingskosten van het laboratorium- en verplegend personeel, die beschermende kleding en schoeisel dragen, zijn in het afgelopen jaar fors gestegen. Door de actie is de dienstverlening bij vitale dienstonderdelen van het bureau in het geding. Onderzoekingen en testen op het consultatiebureau voor longziekten, de Anti-malariacampagne en het centraal laboratorium  zijn vrijwel stil komen te liggen, omdat het personeel vanwege de actie niet beschikbaar is. De actie zal als zij langer duurt de volksgezondheid in gevaar brengen. Het is de regering geboden signalen te sturen naar de actievoerende bond dat zij bereid is te praten, voor er calamiteiten optreden.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!