Dinsdag 19 februari 2019

De Surinaamsche Bank (DSB) heeft kennis genomen van het bericht dat onlangs in de Nederlandse krant Trouw is verschenen met de kop “Rabobank waarschuwt klanten voor boekingen naar Surinaamsche Bank”. In het artikel wordt gerefereerd aan gesprekken die Rabobank heeft gevoerd met klanten die voornemens waren om bedragen over te maken naar rekeningen bij DSB. Rabobank heeft inderdaad in november 2017 toen er negatieve berichten over DSB in de Nederlandse media verschenen, op grond van haar zorgplicht hun klanten op deze berichten geattendeerd. Hierbij heeft Rabobank de inhoud van de berichten niet geverifieerd en ook niet bevestigd dat de berichten juist zijn. DSB heeft in november 2017 contact opgenomen met de Rabobank om hen te informeren over de feitelijke situatie rond DSB. Na deze informatie heeft de Rabobank besloten dat het niet langer noodzakelijk is om klanten te attenderen op deze negatieve berichten over DSB.

DSB heeft overigens in die periode geen wijziging gemerkt in het volume van overmakingen van en naar Rabobank en ook nu is de relatie met de Rabobank als belangrijke correspondent bank nog steeds buitengewoon goed. Zoals al eerder gecommuniceerd heeft DSB een financieel minder goed jaar 2016 achter de rug. Inmiddels is ons halfjaarrapport over 2017 gepubliceerd waarin wordt aangetoond dat het herstel is ingezet en de resultaten weer sterk verbeteren. Over de eerste helft 2017 heeft DSB een positief resultaat van SRD 16,3 miljoen.

In het eerdergenoemde krantenartikel wordt melding gemaakt van de slechte solvabiliteit van 0,67% per ultimo 2016. In het gepubliceerd en door de accountant beoordeelde halfjaarrapport heeft DSB per 30 juni 2017 al een sterk verbeterde solvabiliteit (5,38%) laten zien. DSB betreurt de berichten die onterecht ongerustheid bij haar klanten kan oproepen en die geen recht doen aan de verbeteringen die DSB nu al heeft laten zien.