Zondag 21 september 2014

Zoutvlees nu duurder

De prijzen van zoutvlees zijn gestegen. Dit vertelt,Radjen Ramsoedit, directie lid van Combè markt aan Dagblad Suriname. De reden achter deze stijging is dat stieren op de internationale markt schaars zijn. Importlanden hebben door de schaarste hun prijzen aangepast. Combè markt heeft haar prijzen ook aangepast. Voorheen kostte een kilogram SRD 23 nu moet er SRD 25 voor worden neergeteld. […]

Gijzelaars nog niet achterhaald

Inspecteur Dropatie Ramkhelawan van de PR-afdeling geeft aan dat de politie de drie verdachten van het laatste geval van ontvoering vooralsnog niet heeft achterhaald. De daders worden ervan verdacht een 19-jarige jongeman te hebben ontvoerd vanuit het parkeerterrein van TBL. Het slachtoffer is dinsdag tegen zijn wil in meegenomen door twee vrouwen en een man in een zwarte Mercedes Benz. […]

Man pleegt suïcide na heftige ruzie met zijn vrouw

De 20-jarige Rokeo Ijana Puung heeft zichzelf woensdagmiddag doodgeschoten in de omgeving van de zijn ouderlijke woning te Paloemeu. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de jongeman relatieproblemen had. Uit wanhoop heeft hij zichzelf van kant gemaakt. Rokeo woonde samen met een vrouw en had een kind met haar. Op die bewuste morgen kreeg hij mot met zijn partner […]

LVV stimuleert verdere bloei van sierteelt in Suriname

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil de sierteelt in Suriname verder tot bloei brengen. In verband hiermee is dit ministerie dinsdag gestart met een training voor een groep siertelers in Suriname. De training is in samenwerking met Columbia georganiseerd en heet ‘The Carribean Strategy’. Hierin zal Columbia technische hulp bieden aan Suriname. De onderwerpen die aan de […]

Minov introduceert avond VWO

Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) is van plan in het schooljaar 2014 – 2015 te starten met een avondopleiding voor het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Deze opleiding is bedoeld om meer onderwijskansen en mogelijkheden te bieden aan degenen die om uiteenlopende redenen niet in staat waren de dagopleiding VWO te volgen of met succes af te ronden. “Zoals […]

Alleen premievrijstelling voor 60-plussers en kinderen van 0-16 jaar

Kinderen van 0-16 jaar en zestigplussers met de Surinaamse nationaliteit zijn alleen vrijgesteld van het betalen van premie in het kader van de nog in te voeren Nationale Basiszorgverzekering ingaande 9 december 2014. Voor de rest is eenieder verplicht premie te betalen. Parlementariër Theo Vishnudatt zegt dat het bedrijfsleven verplicht is uitvoering te geven aan de wet. “De wet is […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname