President Santokhi geïnformeerd over voorbereidingen verkiezingen

President Chandrikapersad Santokhi is dinsdag 9 juli geïnformeerd over de voorbereidingen voor de verkiezingen van mei 2025. Tijdens een vergadering met leden van de Raad van Ministers, departementsdirecteuren, het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) en het Presidentieel Monitoringsteam Verkiezingen, benadrukte de president de noodzaak van veiligheid en integriteit.

Directeur Nasier Eskak van Binnenlandse Zaken presenteerde de voorlopige verkiezingskalender, de concept-verkiezingsbegroting en het verkiezingsbiljettenontwerp.

Daarnaast zijn achttien werkgroepen actief en wordt gewerkt aan de werving en training van stembureaupersoneel en ICT-ondersteuning. Santokhi drong aan op scheiding tussen politieke en ambtelijke rollen.

error: Kopiëren mag niet!